Skip to main content

Optical amplification in polymer based materials and devices

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne związki lantanowców stosowane w optoelektronice

W ramach projektu OPAMD opracowano nowatorskie kompleksy lantanowców w celu wykorzystania ich w ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska diodach półprzewodnikowych.

Technologie przemysłowe

W porównaniu z ich nieorganicznymi odpowiednikami diody produkowane z wykorzystaniem technologii opartej na polimerach uważane są za bardziej ekologiczne. Nadzwyczajna wydajność w połączeniu z niskimi kosztami produkcji i łatwością wykonania powodują, że technologia ta jest idealna do wykorzystania w przetwarzaniu danych, telekomunikacji oraz informatyce optycznej. Kierując się wyżej opisanymi względami, specjaliści uczestniczący w projekcie OPAMD zajęli się wytwarzaniem nowych materiałów oraz urządzeń polimerowych, z zamiarem zastosowania ich w platformach wykorzystujących technologię fotoniczną. W wyniku doświadczeń opracowano dwie rodziny materiałów emitujących światło widzialne i podczerwone, a także urządzenia demonstracyjne do zastosowań komercyjnych. Jednym z głównych rezultatów projektów było opracowanie nowoczesnych warstwowych kompleksów lantanowców oraz warstwowego perhalogenowanego erbu. Do syntezy tych innowacyjnych kompleksów opracowano cały wachlarz związków. Należy do nich imid chinolinowy, betadiketonowy oraz sulfonylowy, a także inne związki złożone głównie z jonów erbu, neodymu i iterbu stosowane głównie w pobliżu spektrum promieniowania podczerwonego. Opracowane polimery z domieszką kompleksu lantanowców mają zdolność emitowania promieniowania podczerwonego za pośrednictwem procesów fotoluminescencji i prawdopodobnie elektroluminescencji. W obu procesach emitowane jest promieniowanie świetlne albo w wyniku absorpcji fotonów, albo podczas przepływu pola lub prądu elektrycznego. Są one stosowane przede wszystkim w diodach elektroluminescencyjnych LED. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: http://www.tyndall.ie/projects/opamd/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania