Skip to main content

Intelligent Pest Control – a first-line defence system against rats’ infestation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne podejście do zwalczania szkodników

Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu IPC chcą wprowadzić na rynek rozwiązania do walki ze szkodnikami na miarę ery cyfrowej w postaci opartej na czujnikach i połączonej z chmurą pułapki na szczury Rat1.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

Jak twierdzą przedstawiciele amerykańskich Centrów ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, szczury oraz myszy są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się przeszło 35 chorób, spośród których wiele stanowi istotne zagrożenie. Chorobami tymi można się zarazić bezpośrednio – w wyniku kontaktu z odchodami gryzoni, a także ich moczem lub śliną, bądź też pośrednio przez kleszcze, roztocza i pchły. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób jest wykorzystywanie pułapek na myszy i szczury z przynętą i trucizną, jednak od czasu wprowadzenia przez Unię Europejską zakazu prewencyjnego stosowania trucizn w 2016 roku, osoby zawodowo zajmujące się zwalczaniem szkodników poszukiwały odpowiedniej alternatywy. Jak twierdzi Torben Redder, dyrektor generalny duńskiej firmy technologicznej SENSORA, specjalizującej się w opracowywaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań opartych na czujnikach, „obecny model biznesowy przedsiębiorstw zajmujących się zwalczaniem szkodników opiera się na sprawdzaniu pułapek przez pracowników średnio raz na trzy miesiące. Wielu klientów uważa jednak ten model za niedostateczne rozwiązanie, które nie spełnia ich oczekiwań, ponieważ inwazje szkodników mogą rozwijać się w niezwykle szybkim tempie – dużo szybszym, niż zakładają to inspekcje pułapek odbywające się co kilka miesięcy”. Jak uważa Redder, problem polega na tym, że firmy działające w branży zwalczania szkodników nie korzystają z możliwości oferowanych przez nowe technologie w celu opracowywania nowatorskich rozwiązań pozwalających na zwalczanie plagi szczurów. Aby wypełnić tę lukę, dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu IPC, firma SENSORA opracowała rozwiązanie Rat1 – innowacyjny czujnik umieszczany w pułapkach na szczury, który pozwala na monitorowanie ich w czasie rzeczywistym i umożliwia firmom zajmującym się zwalczaniem szkodników natychmiastowe reagowanie.

Całodobowy monitoring

Rozwiązanie Rat1 wykorzystuje opatentowane połączenie czujników i modeli, oferując dzięki temu monitorowanie w czasie rzeczywistym. Z chwilą wykrycia szczura w pułapce, czujnik wysyła stosowne powiadomienie oraz współrzędne pułapki do centralnego węzła opartego na chmurze. Po otrzymaniu informacji, firma zajmująca się zwalczaniem szkodników może rozpocząć normalny proces zwalczania szkodników, natychmiast zmniejszając w ten sposób ryzyko rozprzestrzeniania chorób. Pomimo tego, że proste czujniki wspomagające proces zwalczania szkodników były już od pewnego czasu dostępne na rynku, Rat1 stanowi przełomową zmianę, będąc pierwszym zaawansowanym i inteligentnym rozwiązaniem w tym zakresie. Jednym z kluczowych wyróżników rozwiązania Rat1 jest możliwość określenia, jakie zwierzę trafiło do pułapki. „Nasze rozwiązanie oparte na czujnikach znacząco zwiększa jakość procesu monitorowania szkodników, zapewniając nieprzerwane, całodobowe działanie”, wyjaśnia Redder. „System umożliwia także rozróżnianie szczurów i myszy, zapobiega występowaniu fałszywych alarmów i pozwala zapobiec wyłapywaniu i ranieniu zwierząt należących do gatunków pod ochroną”.

Cyfrowa transformacja

Pomimo tego, że firma SENSORA musiała stawić czoła wielu trudnościom związanym z nakłonieniem przedsiębiorstw zajmujących się zwalczaniem szkodników i władz publicznych do przyjęcia rozwiązania opartego na technologii, już teraz można zaobserwować pewne zmiany w tym zakresie. „Na rynki trafia coraz więcej rozwiązań cyfrowych, a firmy zajmujące się zwalczaniem szkodników coraz częściej dostrzegają, że nowe technologie nie tylko zmniejszają zagrożenia związane z występowaniem inwazji szczurów, ale mogą również przyczynić się do obniżenia kosztów”, wyjaśnia Redder. „Z tego powodu powoli zaczynamy dostrzegać odchodzenie od tradycyjnych, ręcznych kontroli – firmy coraz częściej stosują rozwiązania takie jak Rat1”. Według prognoz firmy SENSORA, w ciągu pierwszych 5 lat od wprowadzenia na rynek, nowe rozwiązanie w zakresie inteligentnych pułapek na szczury może przynieść przychody wynoszące niemal 14 milionów euro, a także przeszło 8,5 miliona euro zysków. Firma zajmuje się obecnie produkcją rozwiązania Rat1 i ocenia, że produkt będzie dostępny na światowych rynkach już w 2022 roku.

Słowa kluczowe

IPC, zwalczanie szkodników, pułapki na szczury, Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, CDC, szczury, myszy, SENSORA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania