European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

T cell immunity and ageing

Article Category

Article available in the following languages:

Profil białek starzejących się limfocytów T

Partnerzy projektu T-CIA finansowanego ze środków UE prowadzili badania nad charakterystyką białek wytwarzanych podczas procesu starzenia się limfocytów T. Następnie na podstawie zmian profilu zidentyfikowano biomarkery związane z procesem starzenia się komórek.

Zdrowie icon Zdrowie

Limfocyty T są kluczowe nie tylko dla układu immunologicznego, stanowiąc podstawę odporności nabytej, ale również dla ogólnego funkcjonowania komórek. Biorą one udział w procesie starzenia się układu immunologicznego i są odpowiedzialne za zaburzenia czynnościowe komórek zachodzące w miarę postępowania procesu starzenia się. W ramach projektu T-CIA finansowanego przez Unię Europejską badano odporność i zmiany biochemiczne zachodzące w komórkach w trakcie procesu starzenia się układu immunologicznego u osób młodych i starych, zdrowych i chorych. W ramach projektu naukowcy z firmy Unilever w Wielkiej Brytanii zbadali zmiany profilu białek produkowanych przez młode i starzejące się limfocyty T. W ten sposób można było zidentyfikować biomarkery procesu starzenia się. W celu uzyskania profilu białek w starzejących się hodowlach komórkowych in vitro zastosowano zaawansowane techniki analizy biomolekularnej. Obejmowały one najnowocześniejsze metody chromatografii powinowactwa, spektrometrii masowej i masowego odcisku palca. Następnie w celu zidentyfikowania różnic w ekspresji białek przeprowadzono analizę biomarkerów za pomocą specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego dla układów biologicznych. Otrzymano konsekwentny wzór zmian w profilu białek oraz zidentyfikowano ważne białka. Wyizolowano różne białka kandydujące, które są istotne dla podstawowych procesów komórkowych, takich jak metabolizm tłuszczów i drogi sygnałowe Ca2+-zależne. Jednym z najważniejszych wskaźników były białka zaangażowane w proces budowy i rozpadu włókien aktynowych. Aktyna jest jednym z białek strukturalnych tworzących cytoszkielet i bierze udział w podziale komórki, skurczu komórek mięśniowych i przekaźnictwie sygnałów. Zmiany w obrębie cytoszkieletu mogą stanowić zatem cechę charakterystyczną starzejącej się komórki. Różnice w ekspresji białek w komórkach starzejących się mogą stanowić istotne wskaźniki zmian wywołanych procesem starzenia się. Ich identyfikacja może doprowadzić do opracowania środków hamujących proces starzenia się na poziomie biochemicznym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania