Skip to main content

Zero-hazard gas storage by multisensing optical monitoring system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Optoelektroniczna jednostka odpytująca do zdalnego monitorowania

Jednostka odczytująca SOFO jest systemem komputerowym do obsługi pomiarów statycznych i dynamicznych pochodzących ze zdalnych czujników monitorujących.

Technologie przemysłowe

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych do przechowywania gazu ziemnego lub wodoru, w ramach projektu ZEM stworzono system monitorujący do kontrolowania integralności konstrukcyjnej zbiorników. W opisywanym podejściu skupiono się na systemie opartym na światłowodowym monitorowaniu online z zastosowaniem rozwiązań stacjonarnych i przenośnych. Dzięki takiemu systemowi można łatwo i niewielkim kosztem dokonać szczegółowej oceny integralności konstrukcyjnej zbiorników. Część prac prowadzonych w ramach projektu dotyczyła optoelektronicznej jednostki odpytującej, czyli systemu pomiarowego sygnałów statycznych i dynamicznych SOFO do obsługi zdalnych czujników. Tak zwana jednostka odczytująca SOFO składa się ze źródła optycznego, ruchomego lustra, fotodetektora i powiązanych z nimi układów elektronicznych. Mieszczący się w specjalnej walizce system jest w stanie znieść trudne warunki panujące na budowach obiektów inżynierii wodno-lądowej. Może być zasilany z wewnętrznego akumulatora lub ze źródła prądu zmiennego. Można nim sterować całkowicie z zewnętrznego przenośnego komputera PC. Jednostka odczytująca SOFO umożliwia rejestrowanie pomiarów z nieograniczonej liczby czujników. Co więcej, jest wyposażona w optyczne jednostki przełączające, które umożliwiają automatyczne multipleksowanie sygnałów z różnych czujników. Pamięć systemu może pomieścić tysiące pomiarów, które później można przenieść do bazy danych systemu i wykorzystać do dalszej analizy. Jednostka odczytująca sygnały dynamiczne SOFO udostępnia pomiary pochodzące z czujników SOFO działających na bardzo wysokich częstotliwościach. Obecnie system komputerowy SOFO jest szeroko stosowany w przemyśle wydobywczym ropy i gazu z dna morskiego, lecz może też znaleźć zastosowanie w innych dziedzinach. Należą do nich: inżynieria wodno-lądowa, geotechniczna i budowlana, a także dystrybucja energii. Przykładowo można wymienić pomiary dynamicznych deformacji konstrukcji pod zmiennym obciążeniem, powodowanym na przykład przez ruch pojazdów, wiatr, zjawiska sejsmiczne czy fale, oraz ocenę dynamicznych czynników wzmacniających.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania