Skip to main content

The prevention of osteoporosis by nutritional phytoestrogens

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poziomy akceptacji pożywienia wzbogacanego izoflawonami w Europie

W ramach projektu PHYTOS przeprowadzono badanie ankietowe w celu opisania akceptacji niedostępnych jeszcze na rynku produktów żywnościowych wzbogacanych izoflawonami. Wyniki były oparte na zogniskowanych wywiadach grupowych z kobietami we Włoszech, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Zdrowie

Izoflawony są podgrupą fitoestrogenów, a występują przede wszystkim w soi i produktach sojowych. Uważa się, że mają one korzystne właściwości; badano potencjalną rolę naturalnych fitoestrogenów w zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie mieszkających w Europie. W trzech krajach europejskich przeprowadzono roczne, wieloośrodkowe, randomizowane i kontrolowane badanie interwencyjne na dużą skalę. W badaniu użyto specjalnie zaprojektowanych artykułów spożywczych wzbogaconych izoflawonami i przeprowadzono rygorystyczne oceny dotyczące zmian w metabolizmie kostnym. Badano akceptację tych artykułów żywnościowych wśród populacji docelowej (kobiety w wieku od 45 lat). Badano również oczekiwania wynikające z różnych informacji o wartościach odżywczych. Badania przeprowadzono na drodze ankiety w pięciu krajach członkowskich UE. Opracowano samodzielnie wypełniany kwestionariusz dotyczący postaw, wpływu społecznego, barier i akceptacji pożywienia wzbogaconego w izoflawony. W sumie kwestionariusz wypełniło 2500 kobiet w wieku od 45 do 70 lat. Średni wiek kobiet wynosił 56,1 roku. Etapy zmiany w kierunku zmniejszenia postępu osteoporozy przez dostosowanie diety wykazały, że większość kobiet znajdowała się na etapie przed rozważaniem (44%) i w trakcie utrzymywania zmiany diety (39%). Wyniki wykazały, że preferowaną porą spożywania artykułów wzbogaconych w izoflawony jest śniadanie (70%). Według respondentek najodpowiedniejszym pożywieniem do wzbogacenia były produkty mleczne, chleb i soki owocowe. Najważniejsze właściwości produktu to szczegółowe informacje, przyjemny smak i dostępność w supermarketach. Niechęć do spożywania żywności wzbogaconej w izoflawony można wytłumaczyć różnymi wątpliwościami, wpływami społecznymi i barierami oraz oczekiwaniem własnej skuteczności. Poziom akceptacji pożywienia wzbogaconego w izoflawony zmieniał się również w zależności od kraju. Wskazuje to na różnice w preferencjach między tymi pięcioma krajami. Dlatego też w odniesieniu do opracowania produktu i marketingu kluczowe jest, aby strategie i produkty były planowane z uwzględnieniem różnorodności kulturowej. Dalsze badania mają określić, czy należy położyć nacisk na różnice międzynarodowe czy segmenty międzykulturowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania