Skip to main content

Using genetics to improve the quality and safety of sheep products

Article Category

Article available in the folowing languages:

Optymalizacja populacji owiec

Genetyka w połączeniu z nowatorskimi metodami biotechnologicznymi może okazać się skuteczna w poprawianiu jakości zwierzęcych produktów żywnościowych, a także dobrobytu zwierząt.

Zdrowie

W ramach finansowanego przez WE projektu GENESHEEPSAFETY badano zagadnienia bezpieczeństwa i jakości w owczym łańcuchu pokarmowym. Głównymi narzędziami badawczymi była genetyka i biologia molekularna, które zostały wykorzystane do rzucenia światła na parametry genetyczne związane z cechami fenotypowymi. Partner projektu, Uniwersytet Leon w Hiszpanii, pracował z rasą owiec Churra, próbując zidentyfikować loci genetyczne, które mogłyby doprowadzić do powstania pożądanej cechu oporności na zapalenie gruczołu mlekowego. Dalsze badania były skierowane w loci genetyczne związane z morfologią wymion. Wzięto pod uwagę szereg różnych parametrów. Obejmowały one m.in. głębokość wymion, mocowanie wymion, pozycję strzyku i rozmiar strzyku. Lista parametrów jest związana ze zdolnością do dojenia maszynowego i naukowcy odkryli dowody genetyczne wiążące chromosomy OAR7, OAR26, OAR14 i OAR20 z tymi cechami. W przypadku oporności na zapalenie gruczołu mlekowego odkryto, że najbardziej prawdopodobne jest, że chromosom 20 jest związany z liczbą komórek somatycznych powiązaną z tą cechą. Te wyniki wstępne powinny zostać potwierdzone w szerszej populacji. Dlatego też dla tych badań wymagane jest dalsze wsparcie. Wyniki ostateczne mogłyby mieć pozytywny wpływ na przemysł spożywczy i otworzyć drogę nowatorskim technikom hodowlanym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania