Skip to main content

Enabling Mixed Societies of Communicating Plants and Artefacts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Określanie światło- lub cieniolubności rośliny

Stworzono metodę umożliwiającą określenie, czy roślina wymaga jasnych, czy ciemnych warunków oświetleniowych.

Gospodarka cyfrowa

Projekt PLANTS skoncentrował się na rozwoju interaktywnych, skalowanych środowisk mieszanych w celu przekazania powiązania między artefaktami i roślinami. Łatwo można przewidzieć, że obszary, w których żyjemy, zostaną zapełnione niezliczoną ilością „artefaktów”. Takie artefakty będą miały możliwości wykrywania i wzbudzania otoczenia w celu realizacji obliczeń, komunikacji i współpracy między sobą. Aż do tej pory nie było możliwe osiągnięcie tego celu ze względu na brak powiązania między środowiskiem elektronicznym otoczenia a naturą. Było to spowodowane faktem, iż badania prowadzono w zamkniętych laboratoriach, biurach i sztucznych powierzchniach mieszkalnych bez żadnych znaczących interfejsów z naturą. Z tego powodu konieczne było stworzenie synergii między żyjącymi organizmami a systemami otoczenia, aby możliwe było zaobserwowanie ich nieprzewidywalnego zachowania. Zostało to dokonane w ramach projektu PLANTS poprzez skupienie się na życiu roślin. W przypadku roślin zakupionych w sklepach i szkółkach ogrodniczych nabywca zwykle opiera się na uzyskanych od producenta informacjach dotyczących warunków odpowiednich dla rośliny. W większości sytuacji roślina nie jest uprawiana w najbardziej odpowiednich warunkach ze względu na ograniczenia przestrzeni i nacisk na produkcję. Z tego powodu sprzedawane rośliny światło- i cieniolubne mogą generować nieodróżnialne odczyty szybkości transportu elektronów. Biorąc to pod uwagę, zaprojektowano metodę określania światło- i cieniolubności rośliny w momencie zakupu przy użyciu progowych poziomów szybkości transportu elektronów. Krzywa szybkości jest uzyskiwana przy użyciu fluorescencji chlorofilu, która jest następnie analizowana w celu uzyskania punktu przegięcia krzywej. Metoda ta jest przydatna dla projektantów wnętrz i ogrodów, umożliwiając ustalenie najlepszego położenia roślin.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania