Skip to main content

Development of a lead acid power source for hybrid electric vehicles

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyszłe bipolarne akumulatory kwasowo-ołowiowe na dzień dzisiejszy

Badania nad nowymi metodami osadzania przewodzących materiałów niemetalicznych wydały owoce podczas realizacji projektu BILAPS. Wyniki pomogą w zasilaniu przyjaznych środowiskowo pojazdów przyszłych generacji.

Zmiana klimatu i środowisko

Elektryczne pojazdy hybrydowe (HEVs) posiadają istotne zalety, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, zmianę klimatu oraz hałaśliwość w porównaniu z pojazdami konwencjonalnymi. Komisja Europejska realizuje swoje plany, by na drogach europejskich jeździło więcej HEVs. Dla przykładu, Program Energii, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju sfinansował projekt BILAPS, by rozwinąć technologię konstrukcji akumulatorów przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów produkcji na konkurencyjnym poziomie. Pojazdy HEVs wymagają silniejszych akumulatorów, niż stosowane w dzisiejszych samochodach. Rozwiązanie zaproponowane przez konsorcjum BILAPS dotyczy bipolarnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych posiadających doskonałe charakterystyki gęstości energii. Firma PGE z Holandii, partner w projekcie BILAPS, zastosowała swoją ekspertyzę w dziedzinie powłok galwanicznych do produkcji komponentów akumulatora. PGE wykorzystała proces osadzania elektrochemicznego (EPD) do nakładania stopu ołowiowego na przewodzące bipolarne płyty fluoropolimerowe stosowane w nowym akumulatorze. Firma opracowała szereg specyficznych procesów, stosowanych przed oraz po operacji nakładania powłoki galwanicznej, by usunąć problemy związane z nakładaniem niemetalicznego materiału przewodzącego, takiego jak stop ołowiu. W trakcie realizacji projektu, PGE dokonała pomyślnego wdrożenia nowej technologii galwanizacji na linii produkcyjnej, zapewniając w ten sposób zwiększoną wydajność. Wkład firmy PGE do projektu BILAPS ułatwi wytwarzanie akumulatorów o ulepszonym stosunku mocy do energii. Poszukiwane są także rozwiązania wykorzystania tego procesu do innych aplikacji nakładania powłok galwanicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania