Skip to main content

New generation of machinery for manufacture of miniature (1mm) engineering components (machmini)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Miniaturowe urządzenia do mikroprodukcji

Miniaturowe elementy urządzeń, o wymiarach od mikrona do milimetra, są używane m.in. w produkcji przetworników, urządzeń medycznych oraz przemyśle lotniczym. Opracowano narzędzia i mechanizmy do mikrodeformacji materiałów do produkcji miniaturowych elementów.

Technologie przemysłowe

Liczne części mechaniczne umieszczone wewnątrz naszej zaawansowanej technologicznie lodówki złożone są z miniaturowych elementów. Producenci wielu wyrobów, od artykułów gospodarstwa domowego do samolotów, wyrażają ogromne zapotrzebowanie na takie miniaturowe materiały inżynierskie. W przypadku elementów o grubości rzędu 20 mikronów i ogólnym rozmiarze rzędu milimetra, często występujące procesy deformacji mogą powodować powstanie poważnych i nieodwracalnych defektów. Konieczne jest opracowanie nowatorskich narzędzi i mechanizmów. Celem projektu MACHMINI jest zaspokojenie zapotrzebowania na takie materiały i mechanizmy. W pierwszej kolejności należy zdefiniować cechy charakterystyczne deformacji miniaturowych materiałów plastikowych. Cechy te wykorzystano do wstępnego przetwarzania w celu opracowania dokładnego modelu oprogramowania elementów skończonych. Model komputerowy w znacznym stopniu ułatwił projektowanie produktu, jego analizę oraz opracowanie. W wyniku tych prac skonstruowano maszynę MACHMINI, która jest urządzeniem formującym nowej generacji. Jest to 3-osiowa maszyna CNC pozwalająca na opracowanie systemu narzędzi odpowiadających wcześniej określonym warunkom. Maszyna jest wyposażona w ramkę w kształcie litery L, na której można zamontować różne narzędzia i głowice oddzielające. Jej budowa pozwala na manipulowanie elementami na płaszczyźnie X i Y. Do programowania urządzenia MACHMINI można wykorzystywać standardowe kody sterowania numerycznego, np. kod G. Główną innowacją w projekcie urządzenia MACHMINI jest zastosowanie sygnału Z1, który pozwala na dostarczenie warunkowych sygnałów do systemu narzędzi. Działanie trójwymiarowe daje możliwość tworzenia skomplikowanych struktur złożonych z elementów. Prototypowe urządzenie MACHMINI jest dostępne do przetestowania, natomiast inne urządzenia próbne dostarczono już do firm działających w głównych branżach przemysłu w celu przeprowadzenia szczegółowych testów wydajności.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania