European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Reduction of noise emission on machine tools

Article Category

Article available in the following languages:

Ciche maszyny

Poziom hałasu w środowisku rośnie z taką prędkością, że wkrótce stanie się on znaczącym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na jakość życia ludzi. Zmniejszenie poziomu hałasu emitowanego przez obrabiarki może być krokiem w kierunku rozwiązania problemu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W dzisiejszych czasach nie da się uniknąć hałasu — intensywnego dźwięku, który przeszkadza, powoduje zdenerwowanie, bezsenność, strach i inne reakcje stresowe. W ciągu ostatnich 30 lat poziom hałasu, szczególnie na terenach zabudowanych, szybko wzrastał. Gdy uświadomiono sobie, że hałas jest już poważnym problemem środowiskowym przyjęto w Europie wiele dyrektyw mających na celu regulację emisji hałasu. W ramach projektu NOISELESS pracowano nad znaczącym zmniejszeniem emisji hałasu w przypadku obrabiarek, poprzez opracowanie nowatorskich technologii produkcji oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń tłumiących i pochłaniających. Do pierwszych sukcesów zaliczyć należy stworzenie prototypowej cichej dziurkownicy. Nieskuteczne próby zmniejszenia poziomu hałasu poprzez całkowite obudowanie urządzenia zostały porzucone. Skoncentrowano się natomiast na wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych i dodatkowego wyposażenia, w wyniku czego udał się osiągnąć wymagane zmniejszenie poziomu hałasu. Zastosowano silniki liniowe dla osi X i Y. Dzięki temu w urządzeniu wykluczono potrzebę stosowania silnika obrotowego, pasa, łożysk i śrub z nakrętką kulkową. Silniki liniowe pozwoliły na znaczące zmniejszenie hałasu powstającego przy dużych prędkościach w związku z koniecznością zastosowania przeniesienia napędu. Dla osi napędzanej przez silnik liniowy zastosowano prowadnice z koszykiem kulkowym, co przyczyniło się do dalszego zmniejszenia poziomu hałasu. Hałas strukturalny zredukowano natomiast przez użycie aktywnych systemów tłumiących. Pierwszy mod drgań zainstalowanego aktywnego eliminatora drgań to 900Hz, co stanowi przeszkodę na drodze dalszego zmniejszania poziomu hałasu poprzez użycie tego rodzaju rozwiązań. Prototypowa dziurkownica może pracować przy różnych stałych prędkościach, oraz wyposażona jest w nowe uchwyty na narzędzia. Wyniki niedawno przeprowadzonych badań medycznych wskazują, że długotrwałe przebywanie w warunkach wysokiego poziomu hałasu może powodować u pracowników chorobę. Z tego powodu stworzenie cichych maszyn nie tylko przyniesie korzyści ekonomiczne, ale również zmniejszy ilość przypadków zachorowań i uszkodzeń organów wśród pracowników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania