Skip to main content

Motion Planning in Virtual Environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przemierzanie wirtualnego świata

Projekt o nazwie MOVIE w ramach programu Information Society Technologies (IST) daje możliwość śledzenia autonomicznej jednostki poruszającej się w obrębie złożonych środowisk wirtualnych.

Gospodarka cyfrowa

Poruszanie się po środowisku wirtualnym nie jest łatwe. Można napotkać na przeszkody, trzeba radzić sobie z wąskimi korytarzami, konieczne jest podejmowanie ważnych decyzji na skrzyżowaniach. A wszystko to w czasie rzeczywistym, przy maksymalnej prędkości. Dlatego właśnie planowanie ruchu lub ścieżki to ogromnie istotna kwestia podczas nawigacji po wirtualnych światach. Autonomiczna jednostka musi zaplanować trasę oraz poszczególne ruchy. Ponadto istniejące techniki wystarczają do planowania ruchu w złożonych środowiskach, ale środowiska wirtualne wymagają opracowania bardziej zaawansowanych operacji komputerowych i algorytmów. W ramach projektu MOVIE udało się rozwiązać ten ważny problem. Dokładniej rzecz biorąc, projekt umożliwił opracowanie technik planowania ruchu obejmujących operacje komputerowe pozwalające uzyskać przekonujący wizualnie ruch wielu autonomicznych jednostek poruszających się w skomplikowanych, obszernych i często dynamicznych światach wirtualnych. Ruchy wyglądają naturalnie i są krótkie. Zastosowane algorytmy pozwalają na jednoczesny, autonomiczny ruch wielu jednostek w wirtualnym świecie. Same jednostki mogą mieć wewnętrzną strukturę kinematyczną, jak na przykład postać z kreskówki zdolna do poruszania częściami ciała. Opracowane techniki planowania ruchu mają wiele zastosowań. Roboty przegubowe mogą teraz wykonywać zadania manipulacji planowaniem, również w połączeniu z jednostkami wirtualnymi. W tym samym kontekście obiektem może manipulować kilka współpracujących ze sobą robotów. Takie procesy stanowią często element programów przeznaczonych do ćwiczeń związanych z bezpieczeństwem lub procedur chirurgicznych. Techniki stosowane w przypadku struktur przegubowych zdolnych do manipulowania obiektami to tylko wierzchołek góry lodowej. Opracowane algorytmy są również stosowane w grafice komputerowej, komputerowym wspomaganiu projektowania (CAD), grach czy bioinformatyce. Więcej informacji na temat projektu MOVIE można znaleźć pod adresem: http://www.give.nl/movie/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania