European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-17

Hazard analysis of antimicrobial resistance associated with asian aquacultural environments

Article Category

Article available in the following languages:

Internetowe narzędzie wymiany informacji w projekcie

Oporność na leki przeciwbakteryjne staje się niezmiernie poważnym zagrożeniem zdrowia ludzi na całym świecie. Ograniczenie tego zagrożenia jest przedmiotem intensywnych badań w licznych projektach finansowanych ze środków europejskich.

Zdrowie icon Zdrowie

W ramach finansowanego przez WE projektu ASIARESIST zajmowano się zastosowaniem antybiotyków w akwakulturach w krajach południowo-wschodniej Azji. Wprowadzenie antybiotyków do ekosystemu mogłoby spowodować pojawienie się gatunków bakterii opornych na powszechnie stosowane leki antybiotykowe. Celami projektu ASIARESIST były opracowanie metod monitorowania skutków stosowania antybiotyków i ocena prawdopodobieństwa powstawania specyficznych genów odpowiedzialnych za oporność na leki przeciwbakteryjne w gospodarstwach rybnych krajów południowo-wschodniej Azji. W pierwszych miesiącach trwania projektu uruchomiono specjalną witrynę internetową, aby ułatwić realizację tych celów i usprawnić wymianę informacji. Witryna ta, porównywana z narzędziem rozpowszechniania, składała się z części ogólnodostępnej oraz części przeznaczonej wyłącznie dla partnerów projektu. Celem jej utworzenia było zapewnienie platformy komunikacyjnej, dzięki której możliwa była dwustronna wymiana informacji. Ponadto umieszczono w niej bazę danych służącą jako repozytorium wiedzy dla wszystkich informacji technicznych i naukowych uzyskiwanych w laboratoriach badawczych partnerów projektu. Uważa się, że platforma internetowa usprawnia komunikację między partnerami w ramach konsorcjum i prawdopodobnie ulepsza również komunikację ze społeczeństwem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania