Skip to main content

Hazard analysis of antimicrobial resistance associated with asian aquacultural environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczniejsza, skuteczniejsza ekstrakcja plazmidowego DNA

Nowatorska metoda izolacji plazmidowego DNA stosowana do badań przesiewowych genów znajdowanych w hodowlach wodnych, prowadzonych pod kątem oporności mikrobiologicznej, jest rozwiązaniem alternatywnym do systemów oczyszczania rozpuszczalnika.

Zdrowie

Środki antymikrobiologiczne to naturalne lub syntetyczne środki chemiczne, które działają hamująco lub niszcząco na bakterie, przez co mają wyjątkową wartość, gdy chodzi o ograniczanie występowania śmiertelnych chorób zakaźnych. Ich sukces w medycynie człowieka sprawił, że są również używane do przeciwdziałania chorobom bakteryjnym u zwierząt i roślin. Jest to szczególnie ważne w południowo-wschodniej Azji, gdzie akwakultura stanowi dominujący segment produkcji żywego inwentarza. Dotąd niewiele jest dostępnych informacji o rodzajach i ilościach środków antymikrobiologicznych stosowanych na farmach ryb, dlatego wciąż ważnym zadaniem pozostaje ocena potencjalnych zagrożeń zdrowia. Jedno z możliwych zagrożeń polega na powstawaniu bakterii opornych na środki antymikrobiologiczne na skutek wprowadzania tych środków do środowiska, co może negatywnie wpływać na zdrowie ludzi, a także na produktywność hodowli w przyszłości. Wobec tego w toku projektu ASIARESIST zbadano prawdopodobieństwo zaistnienia transferowalnych genów oporności na środki antymikrobiologiczne w akwakulturze południowo-wschodniej Azji. Celem było wskazania krytycznych punktów kontroli (CCP), w których hodowcy ryb mogą przy użyciu systemów monitorujących oddalać lub zwalczać zagrożenia bezpieczeństwa żywności i środowiska. W ramach tych prac ulepszono metodę minipreparacji plazmidowego DNA bakterii występujących w hodowlach wodnych. Ta wykonywana na małą skalę izolacja plazmidowego DNA oparta była na lizie alkalicznej i umożliwiała ekstrakcję plazmidowego DNA o dużej masie cząsteczkowej. Plazmidowe DNA składa się z pierścienia DNA, które nie znajduje się w chromosomie, ale jest zdolne do autonomicznej replikacji. Często służy do oczyszczania określonej sekwencji, ponieważ można się jej łatwo pozbyć z reszty genomu. Dzięki temu można uniknąć stosowania komercyjnych kolumn oczyszczających z DNA oraz szkodliwych rozpuszczalników. Ze względu na te cechy przedstawiona metoda stanowi skuteczny i ekonomiczny środek do badań przesiewowych pod kątem plazmidowego DNA. Ponadto nadaje się do innych grup bakterii charakteryzujących się odmiennymi warunkami rozwoju.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022