European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Adaptive decision support system for stormwater pollution control

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze narzędzia do zarządzania zużyciem wody

Przy rosnącym znaczeniu wody w obszarach suchych i półsuchych jednym z najbardziej realistycznych podejść do maksymalizacji zasobów wody staje się wydajne zarządzanie ich zużyciem. Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów jest celem finansowanego przez Unię Europejską programu DAYWATER, który obejmuje trzy główne obszary badań.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Odpowiednie zarządzanie zasobami wody ma zasadnicze znaczenie dla każdego środowiska zurbanizowanego, w którym dostępna ilość wody jest ograniczona. Wykonanie tego wymaga wielokierunkowych badań angażujących nie tylko zainteresowane strony, ale obejmujących również nowe obszary zainteresowań, które poprzednio mogły nie być badane. Wzorce, strategie, a nawet zasady dotyczące zużycia wody różnią się bardzo w różnych regionach. Dodatkowo zależą one od takich uwarunkowań jak topografia, roczne opady deszczu, topologia przestrzenna, a nawet rejony zurbanizowane. Bezpośredni wpływ na zużycie wody ma także ekspansja miast i zarządzanie wykorzystaniem gruntów, dlatego też zapewnienie jej najlepszego wykorzystania wymaga efektywnego modelowania symulacyjnego z dynamicznymi narzędziami oceny. Przykładowo, w Holandii ma miejsce wyjątkowo wysoki poziom integracji zarządzania zasobami wody, wymagający rejestracji i kontroli każdego działania mającego wpływ na wodę. Dla porównania, we Francji nie ma polityki dotyczącej odprowadzania wody w miastach na poziomie krajowym. Niezależnie od wymagań modelowania, nieodłączną częścią procedury jest proces podejmowania decyzji. W tej dziedzinie zidentyfikowano w ramach projektu trzy kluczowe obszary, które trzeba najlepiej dopasować do konkretnego użytkownika końcowego. Trzy perspektywy — ramy prawne, interesariusze i rozkładanie na etapy powodują bardzo duży nacisk na stworzenie adaptacyjnego zarządzania zasobami wody. Ramy prawne pomagają określić, kto jest odpowiedzialny za korzystanie z wody i kto powinien za nią płacić. To z kolei jest pomocne dla interesariuszy, ponieważ uzyskują oni informacje o istniejących ograniczeniach i zasobach. W fazie rozkładania na etapy określa się, jakie działania są konieczne i kiedy muszą być wykonane. Ważne jest podkreślenie, że adaptacyjny system wspierania decyzji zachęca do nieliniowego podejścia do gospodarki wodnej z wykorzystaniem szeregu narzędzi takich, jak modele symulacyjne, narzędzia oceny, bazy danych, dokumenty wytycznych i mapy drogowe. Chociaż każdy region może wdrożyć własne strategie gospodarki wodnej z wykorzystaniem adaptacyjnego systemu wspomagania decyzji, wdrożenie strategii w skali globalnej może zapewnić skuteczniejszą retencję wody. Badacze poszukują dalszego wsparcia w zakresie badań i prac rozwojowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania