Skip to main content
European Commission logo print header

Corrosion of lead and lead-tin alloys of organ pipes in europe

Article Category

Article available in the following languages:

Niedestruktywna analiza skorodowanych piszczałek

Pobranie próbek ze skorodowanych metalowych piszczałek jest dla badaczy problematyczne, ponieważ trudno jest uniknąć uszkodzenia struktury piszczałki. Partnerzy projektu COLLAPSE opracowali wytyczne do nowej metody, która upraszcza procedurę i pomaga zachować metalowe antyki.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Metalowe antyki stanowią ważną część dziedzictwa europejskiego i artefakty te muszą zostać zachowane. Korozja atmosferyczna może doprowadzić do poważnych zniszczeń, zwłaszcza w ołowiu oraz stopach cyny i ołowiu w piszczałkach organowych. Zanim przeprowadzono opisywane badania, nie istniała sprawdzona metoda ochrony ani zachowania tych cennych instrumentów, a także innych ważnych obiektów historycznych. Grupa badaczy z Uniwersytetu Bolońskiego we Włoszech postanowiła opracować rozwiązanie tego problemu. Wynikiem ich pracy są wytyczne określające wykonywalną metodę pobierania i wykorzystywania próbek metalu skorodowanych piszczałek. Nowa metoda pozwoli użytkownikom uzyskać z próbki maksymalną ilość informacji przy minimalnych uszkodzeniach piszczałki. Metoda ma umożliwić badanie mikrostruktury i składu skorodowanych piszczałek. Wykracza ona poza wydawanie zaleceń, dzięki czemu jest pierwszą spójną metodą prowadzenia tego typu badań. Badacze określili również metodę podziału próbki do analizy. Cały proces obejmuje niedestruktywną analizę produktów korozji, analizę mikrostrukturalną oraz chemiczną metalu. Nową metodę analizy można zastosować do badania korozji ołowiu oraz stopów ołowiu i cyny w piszczałkach organowych. Ponadto może ona być wykorzystywana do badania metalowych antyków przez konserwatorów, którzy dostarczają próbki badaczom.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania