CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

New technologies for olive mill waste water detoxification and product recovery

Article Category

Article available in the following languages:

Przekształcanie ścieków w nawóz

Badania finansowane przez Komisję Europejską wykazały potencjalne możliwości powtórnego wykorzystania ścieków z wytwórni oliwy jako skutecznego nawozu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Oliwa z oliwek jest jednym z podstawowych produktów rolnych krajów leżących nad Morzem Śródziemnym. Niestety, uprawa oliwek i produkcja oliwy związane są ze znaczną degradacją środowiska w regionie. Partnerzy z obu stron Morza Śródziemnego stworzyli zespół w ramach projektu NEWTECHOMW, aby zbadać sposoby zmniejszenia wpływu wytwórni oliwy na środowisko naturalne. Jednym dobrym pomysłem było ponowne wykorzystanie ścieków z wytwórni oliwy (OMW, Oil Mill Waste) jako nawozu. Biologowie z Uniwersytetu Cadi Ayyad w Maroku stanęli przed wyzwaniem poradzenia sobie z początkowymi wynikami laboratoryjnymi świadczącymi o toksyczności OMW dla niektórych gatunków roślin. Zastosowali oni OMW jako nawóz na polach z kilkoma gatunkami roślin, takimi jak palmy daktylowe, kukurydza, łoboda i pszenica, korzystając z techniki nawożenia połączonego z nawadnianiem, zwanej fertygacją. W porównaniu z polami kontrolnymi na polach poddanych fertygacji nastąpił większy wzrost bez żadnych negatywnych skutków ubocznych. Zbadano również możliwy wpływ na zdrowie gleby. Pomiar przewodności elektrycznej wykazał wzrost zasolenia gleby. Jednak wiele istotnych parametrów gleby uległo poprawie, w tym zawartość materii organicznej, jak również poziomy trzech głównych składników odżywczych gleby: azotu, fosforu i potasu. Wskaźnik pH gleby pozostał stosunkowo niezmieniony ze względu na neutralizujący wpływ rodzimej gleby wapiennej. Wynika z tego, ze ścieki OMW można z powodzeniem wykorzystać ponownie w rolnictwie, zamiast powodować zniszczenie środowiska lub budować kosztowne oczyszczalnie. Konsorcjum NEWTECHOMW kontynuuje prace, wykorzystując te pozytywne wyniki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania