European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Monitoring and modelling coastal lagoons: making management tools for aquatic resources in north africa

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie terenów podmokłych w Afryce

W Afryce Północnej znajduje się szereg ważnych obszarów podmokłych, w których żyje wiele gatunków dzikich zwierząt i roślin. W ramach programu INCO 2 utworzone zostało międzynarodowe konsorcjum, którego celem było zbadanie ewolucji w czasie tych unikalnych zasobów wody.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Krajowy urząd ds. teledetekcji i nauk o kosmosie (NARSS) w Egipcie uczestniczy w projekcie MELMARINA, wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie teledetekcji. Dla trzech obszarów podmokłych wykonano mapy termiczne Landsat. Obszary te to: jezioro Manzala w Egipcie, Ghar el Melh w Tunezji i Merja Zerga w Maroku. Urząd NARSS do skorygowania obrazów wykorzystał naziemne punkty kontrolne (GCP, Ground Control Points) oraz przekształcenia wielomianowe. Następnie analiza spektralna skorygowanych obrazów umożliwiła określenie kilku stref odrębnych ekologicznie. Po potwierdzeniu w ramach badań terenowych dane zastosowano do zbadania przestrzennej zmienności szaty roślinnej między tymi trzema obszarami. Głównym celem badań programu MELMARINA było ilościowe wyrażenie zmian na terenie tych trzech obszarów podmokłych. Chodziło o zmiany dotyczące rozkładu roślinności i głównych cech (np. ujścia rzek, osuszanie itp.). W celu realizacji tego zadania urząd NARSS zastosował obrazy z satelitów Aster i SPOT oraz zdjęcia lotnicze w przypadkach, gdy historyczne obrazy Landsat nie były dostępne. Na zakończenie zastosowano pakiet oprogramowania SHYLOC (System for Hydrology using Land Observation for Model Calibration) do uzyskania informacji o poziomach wody. Metodę skalibrowano na podstawie wyników terenowych pomiarów szerokości kanałów na równinie Utique w Tunezji. Wiedza uzyskana w czasie projektu MELMARINA zostanie użyta do sformułowania praktyk zrównoważonego zarządzania obszarami podmokłymi w regionie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania