Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspólny nadzór przeciwpożarowy w lasach

Monitorowanie rozwoju pożaru w czasie rzeczywistym może być nieocenione w zwalczaniu pożarów lasów. W ramach projektu COMETS opracowano rozproszony system komunikacyjny do koordynowania monitorowania rozprzestrzeniających się pożarów z wykorzystaniem wielu bezzałogowych pojazdów latających oraz autonomicznych systemów naziemnych.

Gospodarka cyfrowa

Kontrolowane przez pojedynczy system bezzałogowe pojazdy latające (UAV, Unmanned Aerial Vehicles) mogą być wykorzystywane w misjach ratowniczych oraz interwencjach, w których pojazdy naziemne napotykają na ograniczenia uniemożliwiające dostęp do danej lokalizacji. Bezzałogowe helikoptery okazały się być wartościowym narzędziem zwłaszcza w sytuacjach, w których dzięki swojej manewrowości jedynie pojazdy latające umożliwiają podejście do celu i wykonanie zadań. Helikoptery są dobrze przystosowane do śledzenia szybko przemieszczających się celów, jak również do zadań inspekcji i monitorowania, które wymagają, aby helikoptery pozostawały w tym samym położeniu i pozyskiwały szczegółowe widoki. System COMETS został zaprojektowany, aby umożliwić współpracę wielu helikopterów przy wykrywaniu i monitorowaniu pożarów lasów. Kilka pojazdów UAV może dostarczyć jednocześnie kilka widoków na monitorowane wydarzenie, co ulepsza postrzeganie zdarzenia i pozwala każdemu z pojazdów latających korzystać z danych zbieranych przez pozostałe pojazdy. W takich systemach wielu pojazdów UAV autonomiczne i rozważne działania wymagają uwzględnienia ograniczeń czasowych, dużych niepewności w wykonaniu zadania oraz rygorystycznego reagowania na niespodziewane sytuacje. Co więcej, jeśli zajdzie taka konieczność, operatorzy naziemni mogą chcieć przejąć kontrolę nad pojazdami UAV. Stąd system COMETS wymagał architektury integrującej rozproszony system komunikacyjny obejmujący połączenia przewodowe i bezprzewodowe. Małe pojazdy latające nakładają poważne ograniczenia na konsumpcję mocy oraz rozmiary komputerów pokładowych, co sprawia, że koniecznym staje się przetwarzanie większości zdjęć lotniczych oraz zebranych danych poza pojazdem. Dlatego, poza ustanowieniem połączeń wewnątrz floty pojazdów UAV, muszą istnieć bezpośrednie połączenia ze stacjami naziemnymi. Więcej informacji dotyczących systemu COMETS wielu pojazdów UAV można znaleźć pod adresem http://www.comets-uavs.org/.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania