European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

5G-CORAL: A 5G Convergent Virtualised Radio Access Network Living at the Edge

Article Category

Article available in the following languages:

Zintegrowane, zwirtualizowane rozwiązanie oparte na przetwarzaniu brzegowym i mgłowym usprawnia łączność o małych opóźnieniach

W ramach inicjatywy UE wprowadzono zintegrowane i zwirtualizowane rozwiązanie sieciowe i obliczeniowe mające na celu wykorzystanie rozpowszechnionego przetwarzania brzegowego i mgłowego w radiowych sieciach dostępowych. Stwarza to wyjątkową możliwość do konwergencji dostępu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W ramach finansowanego ze środków UE projektu 5G-CORAL zajęto się tematyką rzeczywistości rozszerzonej (AR), rzeczywistości wirtualnej (VR), robotyki wspomaganej mgłą obliczeniową, samochodów podłączonych do sieci i internetu rzeczy (IoT). W przypadku tych technologii cała sieć jest zwirtualizowana i zepchnięta na obrzeża. „Główną motywacją było zmniejszenie opóźnień w świadczeniu użytkownikom usług poprzez możliwie największe przybliżenie procesu przetwarzania do użytkownika”, mówi koordynator projektu Antonio de la Oliva. „Wymyśliliśmy sieć działającą na ograniczonych urządzeniach w bliskiej odległości od użytkownika, która jest w stanie dostarczać usługi o niedostrzegalnym poziomie opóźnień, takie jak samochodowe aplikacje bezpieczeństwa, sterowanie robotami lub rozwiązania AR i VR”.

Rozproszony system zapewniający lepszą łączność i bardzo niski poziom opóźnień

Zespół projektu 5G-CORAL zdefiniował logicznie scentralizowaną, rozproszoną architekturę na heterogenicznym sprzęcie poprzez wykorzystanie wirtualizacji. „Każda funkcja lub usługa na platformie jest więc zwirtualizowana na heterogenicznych urządzeniach obliczeniowych obejmujących systemy mgłowe, brzegowe i chmury obliczeniowe, wykorzystując technologie takie jak centra danych o wielu punktach dostępu korzystające z przetwarzania brzegowego”, dodaje de la Oliva. „Najważniejszym rezultatem było zdefiniowanie i zademonstrowanie w pełni rozproszonego, zbudowanego z mikrousług systemu wdrożonego w wielopoziomowym, zwirtualizowanym środowisku dostarczającym usługi o bardzo niskim poziomie opóźnień”. Partnerzy projektu stworzyli opartą na sieci 5G konwergentną technologię dostępu radiowego (RAT) z wielu punktów poprzez zintegrowane, zwirtualizowane rozwiązanie brzegowe i mgłowe, które jest elastyczne, skalowalne i współpracuje z innymi domenami, w tym z komunikacją, rdzeniem i chmurami. „Dzięki temu rozwiązaniu zwirtualizowane funkcje, usługi kontekstowe oraz aplikacje użytkowników i osób trzecich są ze sobą połączone w celu zapewnienia lepszej łączności i doświadczenia wyższej jakości”, podsumowuje de la Oliva. „Integracja wszystkich funkcji radiowych sieci dostępowych, komunikacyjnych i rdzeniowych, a także usług i aplikacji we wspólnym środowisku rozproszonym na obrzeżach sieci i we mgle, otwartym na współpracę z innymi domenami sieciowymi i odległymi chmurami, jest dużym wyzwaniem, któremu stawiliśmy czoła”. Partnerzy z powodzeniem przeprowadzili walidację technologii podczas kilku demonstracji w rzeczywistych warunkach przeprowadzonych na Tajwanie, w tym nawigacji AR, opartej na internecie rzeczy bramy sieciowej wykorzystującej technologię dostępu radiowego z wielu punktów z serwerem brzegowym, robotyki wspomaganej mgłą oraz zdalnego sterowania robotami w 360°.

Wzmocnienie pozycji przyszłych projektów dotyczących architektury sieciowej

Jak mówi de la Oliva, realizacja projektu 5G-CORAL przypadła w momencie, gdy systemy rozproszone stawały się nowym sposobem budowania sieci. Potrzeba ta powstała w związku z pojawieniem się nowych usług, które wymagały bardzo małych opóźnień. Różne organy normalizacyjne zastanawiają się, jak zintegrować przetwarzanie i pracę w sieci w ramach jednej infrastruktury. Projekt ten poskutkuje zapewnieniem bliskich użytkownikowi usług, które gwarantują bardzo małe opóźnienia w ich dostarczaniu. „Podejścia te są rozbieżne i zazwyczaj wiążą się z przyjęciem całkowicie sprzecznych spojrzeń”, wyjaśnia. „W ramach projektu 5G-CORAL zebrano razem wszystkie te różne poglądy i stworzono pierwszą w swoim rodzaju architekturę sieci, która łączy wizje w pełni rozproszonych sieci i podejść komórkowych. Projekt ten pokazał, że taka architektura jest wykonalna i działa”. „Projekt 5G-CORAL urzeczywistnia wizję przetwarzania bez granic. Oznacza ona przyszłość, w której setki urządzeń dynamicznie współpracują ze scentralizowanymi serwerami w chmurze i serwerami brzegowymi operatorów, którzy oferują usługi dla użytkowników”, podsumowuje de la Oliva. „Dowodzi on też, że architektury mikrousługowe można idealnie dopasowywać do bardzo złożonych scenariuszy i zastosowań, dostosowując ich rozmiar do potrzeb użytkowników”. Ostatecznie umożliwi to powstanie nowych zastosowań, które gromadzą i wykorzystują całą moc obliczeniową przy udziale użytkownika.

Słowa kluczowe

5G-CORAL, przetwarzanie, opóźnienie, brzeg i mgła, internet rzeczy, sieć dostępu radiowego, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, technologia dostępu radiowego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania