Skip to main content

Risk assessment and integrated ochratoxin a (ota) management in grape and wine

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe metody ochrony przed kwaśną próchnicą

Naukowcy są coraz bliżej opracowania innowacyjnych metod walki z grzybami atakującymi winogrona i wino w krajach Unii Europejskiej.

Zdrowie

Finansowany przez UE projekt WINE-OCHRA RISK skupiał się na identyfikacji gatunków grzybów odpowiedzialnych za wytwarzanie ochratoksyny A i sposobach zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. Partner projektu, Uniwersytet Rolniczy w Atenach, badał gatunki grzybów z rodzaju Aspergillus wywołujące kwaśną próchnicę winorośli. Badania wykazały, że zastosowanie preparatu chemicznego o nazwie Switch, zawierającego fludioksonil i cyprodynil, rzeczywiście może zahamować rozwój kwaśnej próchnicy wywołanej przez grzyby Aspergillus w dotkniętych gatunkach roślinnych. Zespół badawczy dokonał oceny stosowania preparatu Switch w ciągu dwóch kolejnych okresów wegetacyjnych i na dwóch różnych obszarach geograficznych. Wyniki dostarczyły dowodów na to, że stosowanie preparatu Switch jest skutecznym sposobem leczenia kwaśnej próchnicy przy zachowaniu określonych warunków i parametrów badawczych. Wyniki dalszych badań określiły skuteczność konkretnych związków chemicznych przeciwko gatunkom grzybów wywołujących kwaśną próchnicę, a także najlepszy okres stosowania tych związków. Wykazano również, że fludioksonil był najbardziej skuteczny z dwóch czynników aktywnych preparatu Switch. Te wyniki mogą mieć znaczący wpływ na badania uprawy roślin i firmy rolnicze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania