Skip to main content

Risk assessment and integrated ochratoxin a (ota) management in grape and wine

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie map toksycznych grzybów w winogronach

Przy użyciu map geograficznych badaczom udało się wskazać źródła toksycznych grzybów, które atakują jagody winorośli na różnych etapach rozwoju, a tym samym pomóc we wdrożeniu odpowiedniego działania zaradczego.

Zdrowie

Aspergillus typu Nigri, zwłaszcza gatunek Aspergillus carbonarius, jest toksycznym grzybem powszechnie znanym pod nazwą czarnej pleśni. Występuje w glebie i jest typowym zanieczyszczeniem żywności, atakując rozmaite owoce i warzywa, na przykład winogrona, cebule i orzeszki ziemne, a także ziarna kawy. Ponadto jest odpowiedzialny za wytwarzanie mykotoksyny OTA (ochratoksyna A), która jest uznawana za ludzki karcynogen. W toku projektu WINE-OCHRA RISK zidentyfikowano i scharakteryzowano populacje grzybów wytwarzających OTA obecnych w winogronach i winie. Dokładnie zbadano cykl zakażenia tych szczepów, zwłaszcza w związku z ich wymaganiami co do ekologii. Dzięki temu można było wskazać źródła zakażenia, z nadzieją wypracowania działań zapobiegawczych. Stwierdzono dużą korelację między położeniem geograficznym a przypadkami zakażenia winnych jagód przez czarne grzyby Aspergiili we wczesnym okresie, a także w okresie dojrzewania. Widoczny był dodatni związek z długością geograficzną zarówno w wypadku gatunku Aspergillus niger, jak i A. carbonarius. Sporządzono mapy prognozowe dla Hiszpanii, Portugalii, Izraela, Włoch, Francji i Grecji na kilka lat. Wyniki badań mogą się przydać do podjęcia działań naprawczych podczas przechowywania i przetwarzania winogron.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania