Skip to main content

Re-use of glasfibre reinforced plastics by selective shredding and re-activating the recyclate

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odzysk włókien szklanych i węglowych

Włókna szklane i węglowe w materiałach kompozytowych są cennymi produktami, które warto odzyskać dla innych zastosowań. W ramach projektu REACT zidentyfikowano i przebadano nowe rozwiązania w zakresie odzysku odpadowych materiałów kompozytowych w celu znalezienia możliwości wykorzystania produktów końcowych w zastosowaniach przemysłowych.

Technologie przemysłowe

Poprawienie wydajności paliwowej jest bardzo potrzebne w celu zmniejszenia obciążenia środowiskowego w sektorze transportowym. Inżynierowie rozważali rezygnację z konwencjonalnej stali na rzecz lekkich materiałów, takich jak aluminium, a nawet zaawansowanych materiałów kompozytowych. Dużo uwagi, ze względu na dobrą wytrzymałość i sztywność, przyciągnęły plastiki wzmacniane włóknami (FRP, Fibre-Reinforced Plastics). Firma KEMA Nederland BV rozpoczęła europejski projekt badawczy REACT w celu zwiększenia potencjału odzyskanych odpadowych materiałów kompozytowych w zastosowaniach wzmacniających. Próbowano ominąć duży koszt surowców kompozytowych, hamujący szerokie wykorzystywanie plastików wzmacnianych włóknami, poprzez odzysk włókien z odpadów i produktów, które przekroczyły okres pracy. Większość odpadów wytwarzanych w wyniku stosowania i wyrabiania materiałów kompozytowych opartych na szkle i węglu, które mają prawie nieskończony okres pracy, jest aktualnie wyrzucana na wysypiska śmieci. Ponieważ przepisy europejskie ograniczają obecnie wywóz śmieci na wysypiska, producenci produktów FRP, firma zajmująca się odzyskiem i instytuty badawcze połączyli siły w celu opracowania zaawansowanej technologii odzysku plastików FRP. Partnerzy projektu wykorzystali aktualnie dostępne procesy odzysku jako bazę do dokonania znaczącego kroku naprzód i obniżenia kosztów produkcji plastików FRP. Przebadano różnorodne odpadowe materiały kompozytowe w celu identyfikacji, a w końcu wyeliminowania wad systemu zbierania odpadów. Możliwe jest wytwarzanie materiałów odzyskiwanych o większej wartości za pomocą dopasowania w celu zmniejszenia rozmiaru i obróbki aktywacją powierzchniową. Podczas rozdrabniania materiałów kompozytowych poprzez czysto mechaniczną granulację lub łamanie pirolityczne plastik otaczający wzmocnione włókna można by oddzielić, a później wykorzystać jako aktywny materiał wypełniający.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania