Skip to main content

Nanostructured coatings via environmentally friendly deposition techniques for demanding tribological applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Powłoki nanorozpraszające z chromu i węgla

Niemieccy inżynierowie połączyli chrom z węglem w specjalnej nanostrukturze w celu uzyskania nowoczesnej powłoki zoptymalizowanej pod kątem zastosowań wymagających niskiego zużycia podczas eksploatacji.

Technologie przemysłowe

Pojazdy kołowe w znaczący sposób przyczyniają się do emisji zanieczyszczeń stałych, nie tylko z rur wydechowych, ale również w wyniku zużywania się silników i opon. Europa stosuje coraz surowsze standardy emisji i aby się do nich dostosować, producenci samochodów będą potrzebować nowej technologii. Uczestnicy projektu NANOCOAT, finansowanego w ramach programu GROWTH, badali potencjał nowych powłok w kontekście ulepszenia właściwości elementów silnika. Skupiający ekspertów w zakresie zastosowań trybologicznych Instytut Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology w Niemczech poprowadził prace mające na celu opracowanie powłoki nanodyspersyjnej z chromem i węglem (Cr+C-ND). W celu osadzenia niezwykle cienkich warstw powłoki połączono technikę fizycznego osadzania z pary (PVD, Physical Vapour Deposition) i wyładowanie łuku próżniowego. Badania laboratoryjne wskazywały na zwiększoną twardość, odporność na pęknięcia i utlenianie w porównaniu z typową powłoką węglową. Mniejszy współczynnik tarcia powłoki (Cr+C-ND) również stanowi zaletę w zastosowaniach trybologicznych, zwłaszcza w warunkach suchych lub mieszanego smarowania. Powłokę Cr+C-ND można łatwo nanieść na metalowe substraty o złożonej geometrii, takie jak elementy silnikowe. Większa szybkość osadzania pozwala również na zastosowanie technologii łuku impulsowego. Ze względu na pozytywne wyniki projektu NANOCOAT instytut Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology wystąpił o ochronę patentową nowej powłoki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania