Skip to main content

Childhood obesity: early programming by infant nutrition

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dieta niemowląt ma wpływ na ryzyko otyłości

Otyłość jest jednym z podstawowych problemów zdrowotnych populacji różnych krajów. W ramach projektu finansowanego przez UE zajęto się badaniem wpływu przyjmowania białek przez niemowlęta na ryzyko otyłości w ich późniejszym życiu.

Zdrowie

Otyłość stanowi krótko-i długoterminowe zagrożenie zdrowia. Ma ona szkodliwe działanie i jest kosztowna dla systemu opieki zdrowotnej. Władze ds. zdrowia były od dawna świadome, że środkiem zapobiegawczym jest wprowadzenie zmian w stylu życia rodzin na możliwie wczesnym etapie. Pojawiają się także wciąż nowe dowody na wpływ zestawu składników odżywczych w diecie na zagrożenie otyłością w późniejszym życiu. W ramach europejskiego projektu CHOPIN badano, czy reżim karmienia niemowląt jest odpowiedzialny za rozwój otyłości u osób dorosłych. Aspekty diety i stylu życia były badane przez indywidualnych uczestników projektu. Grupa z Centrum Zdrowia Dziecka w Polsce zbadała efekt zwiększenia poziomu białek w diecie niemowląt na związane z insuliną czynniki wzrostu. Próbki krwi i moczu zostały pobrane w czterech krajach europejskich od niemowląt w wieku trzech i sześciu miesięcy. Niemowlęta karmione odżywkami wysokobiałkowymi porównano z otrzymującymi niewielką ilość białek w diecie. Zmierzono stężenie w surowicy insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) i IGF-BP, czyli białek wiążących, które kontrolują dystrybucję i aktywność czynnika wzrostu. Miarą wydzielania insuliny był monitorowany poziom proporcji peptydu C do kreatyny w moczu. Mierzono także stężenie 18 aminokwasów we krwi. Zebrane dane potwierdzają wyniki poprzednich badań, wskazujące, że wysokobiałkowe odżywki stymulują produkcję insulinopodobnego czynnika wzrostu. Ponieważ poziomy glukozy nie były podwyższone, wysoki poziom insuliny może być spowodowany poziomem aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, takich jak leucyna, związanych z produkcją hormonu. Wyższe poziomy aminokwasów w surowicy mogą odgrywać istotną rolę w aktywności metabolicznej związanej z insuliną i być w ten sposób związane ze skłonnością do otyłości. Wiele instytucji od lat zachęcało matki do karmienia dzieci piersią. Biochemiczna podstawa tej porady może pomóc wzmocnić przekaz i poprawić zdrowie całych narodów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania