Skip to main content

Childhood obesity: early programming by infant nutrition

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mleko matki zapobiega zagrożeniu otyłością

Czynniki dietetyczne we wczesnym życiu mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju ogólnym. Celem projektu była identyfikacja różnic pomiędzy niemowlętami karmionymi piersią a karmionymi gotowymi pokarmami mogących mieć wpływ na występowanie otyłości.

Zdrowie

Otyłość u dzieci jest problemem zdrowotnym, któremu w ostatnich latach poświęcono dużo uwagi. Na rozwój otyłości mogą wpływać różne czynniki. Czynniki bezpośrednie obejmują predyspozycje genetyczne i wybory stylu życia dokonywane przez osobnika lub w jego imieniu przez rodziców Pośrednio pobór składników odżywczych w okresie niemowlęcym może "zaprogramować" późniejsze ryzyko otyłości. Podczas badań prowadzonych w Niemczech i Hiszpanii w ramach projektu europejskiego CHOPIN analizowano zawartość białka w odżywkach dla niemowląt i pokarmach uzupełniających oraz mleku kobiecym. Ich celem była identyfikacja różnic w zawartości białka i tłuszczów i sposób, w jaki może to wpłynąć na całkowity wydatek energii niemowląt karmionych odżywkami i karmionych piersią w szóstym miesiącu życia. Naukowcy zebrali dane pochodzące z 66 zbadanych przypadków. Okazało się, że całkowity wydatek energii na masę ciała był wyższy w grupie dzieci karmionych piersią i niższy w grupie dzieci karmionych odżywkami wysokobiałkowymi. Różnice te nie były jednak istotne statystycznie. Zebrane dane pozwalają jednak przypuszczać, że pobór białek w pierwszych miesiącach życia może być proporcjonalny do otyłości i nadmiaru tkanki tłuszczowej w późniejszym latach. Wyniki wskazują, że całkowita masa tkanki tłuszczowej była niższa u dzieci karmionych piersią niż u dzieci karmionych odżywkami niskobiałkowymi. W raporcie badawczym zawarto wniosek, że sześciomiesięczne niemowlę karmione odżywkami nisko- lub wysokobiałkowymi od urodzenia, ma przyrost całkowitej masy tkanki tłuszczowej średnio o 14% do 21% wyższy w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią przez przynajmniej trzy pierwsze miesiące życia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania