Skip to main content

Silent rotors by acoustic optimisation (SIROCCO)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Hałas wycisza turbiny wiatrowe

Jednym z głównych czynników budzących opory w stosowaniu turbin wiatrowych w Europie jest wytwarzany przez nie hałas aerodynamiczny. W ramach finansowanego z funduszy WE projektu SIROCCO opracowano środki służące do identyfikacji źródeł hałasu z myślą o znalezieniu odpowiednich środków zaradczych.

Energia

Duże turbiny wiatrowe wytwarzają hałas na krawędzi spływu i właśnie on wstrzymuje ich wdrażanie w Europie, mimo że zwiększono nacisk na ich stosowanie. Dlatego potrzebny stał się środek, który umożliwiłby zlokalizowanie hałasu, a następnie jego ocenę ilościową. Hałas był monitorowany za pomocą płaskiego układu około 150 mikrofonów rozmieszczonych na gruncie, w kole o średnicy około ośmiu metrów. Stosując standardowy proces kierunkowego nadawania lub odbioru sygnału pod nazwą "formowania wiązki", można za pomocą tego układu zlokalizować źródło hałasu w płaszczyźnie wirnika. W ten sposób możliwe było na przykład ustalenie, czy hałas występuje w gondoli, czy na łopatach. Ponadto wykorzystano alternatywną technikę przetwarzania, która pozwoliła zmierzyć prędkość obrotową na podstawie sygnału wyzwalającego. W ten sposób, korzystając z tej metody przetwarzania sygnałów, można identyfikować hałas poszczególnych łopat przez lokalizowanie i ocenę ilościową sygnału pochodzącego od wirujących łopat z uwzględnieniem efektu Dopplera. Techniki te pozwoliły uzyskać lepszy stosunek sygnału do szumu, a dzięki dalszemu wsparciu prac badawczo-rozwojowych możliwe jest jeszcze lepsze wyciszenie wirników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania