Skip to main content

Childhood obesity: early programming by infant nutrition

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poziom białek i kaloryczność diety niemowląt a problem otyłości

Przeprowadzono ocenę diety dotyczącą kaloryczności i zawartości makroelementów w diecie niemowląt w wieku do dwóch lat. Uzyskane wyniki mogą pomóc w zwalczaniu otyłości dorosłych.

Zdrowie

Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym w całej Europie, który stanowi poważne krótko- i długoterminowe zagrożenie zdrowia osób nią dotkniętych. Jest to przypadłość bardzo kosztowna dla systemów opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu należy przywiązywać dużą wagę do strategii zapobiegawczych stosowanych od wczesnego dzieciństwa. Skłonności genetyczne i czynniki związane ze stylem życia nie są jedynymi przyczynami otyłości. Dieta wysokobiałkowa w kilku pierwszych miesiącach życia może predysponować jednostki do zwiększonego ryzyka otyłości w późniejszym życiu. Stwierdzono, że odżywki dla niemowląt i żywność uzupełniająca ma wysoką zawartość białka. W ramach projektu CHOPIN przebadano diety niemowląt podczas dwóch pierwszych lat ich życia różniące się zawartością białek i tłuszczów. W ramach projektu zbadano, czy różnice w diecie wpływają na poziom wczesnego wskaźnika rozwoju otyłości, jakim jest różnica pomiędzy wzrostem dziecka w drugim roku życia a wzrostem w momencie urodzenia. Przeprowadzono analizę statystyczną kaloryczności i zawartości makroelementów w diecie w pierwszych dwóch latach życia. Analizą objęto niemowlęta do 12 miesiąca życia z pięciu krajów europejskich karmione dwiema różnymi odżywkami (o wysokiej i niskiej zawartości białka). Równoległa grupa odniesienia składała się z niemowląt karmionych piersią. Ocena diety obejmowała rejestrację przez trzy kolejne dni pokarmu niemowląt karmionych odżywkami i karmionych piersią. Rodzice i opiekunowie zapisywali w miesięcznych odstępach aż do osiągnięcia przez dziecko wieku dziewięciu miesięcy oraz ponownie, gdy niemowlę osiągnęło wiek 12 miesięcy, spożywane przez nie ilości mleka lub pokarmów stałych. Dane żywieniowe były weryfikowane, wprowadzane do bazy danych i zapisywane. Dietę opisywano w następujących kategoriach: kaloryczność, zawartość białek zwierzęcych i roślinnych, aminokwasów, alkoholi, tłuszczy i kwasów tłuszczowych, witamin, minerałów i węglowodanów. Wyciągnięto wniosek, że pokarmy przyjmowanie przez niemowlęta karmione piersią miały niższą kaloryczność i zawartość tłuszczu, ale więcej węglowodanów w porównaniu z pokarmami niemowląt karmionych odżywkami. Wprowadzenie pokarmów stałych zwiększyło poziom białka w diecie w podobny sposób u obu grup.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania