Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Improving Fraxinus (ASH) productivity for European needs by testing, selection propagation and promotion of improved genetic resources

Article Category

Article available in the following languages:

Testy szansą rozwoju przemysłu leśnego

Jesion jest gatunkiem drzewa rosnącego w wielu częściach Europy, ale lasy jesionowe zdatne do ponownego zalesiania nie są zbyt liczne. Z tego powodu należy rozważyć pomysł importu nasion z zagranicy. W ramach projektu RAP finansowanego przez UE dokonano oceny potencjalnego wpływu obcego gatunku drzew na dane środowisko.

Zdrowie icon Zdrowie

Drewno jesiona jest stosunkowo twarde i dlatego gatunek ten jest szczególnie ceniony jako autochtoniczna roślina we Flandrii z powodu dużej wartości ekonomicznej. Jesion często wymieniany jest jako zastępstwo powszechnie używanej topoli, szczególnie na obszarach, na których ma nastąpić zalesianie. Aby sprawdzić, czy importowane nasiona nie stanowią zagrożenia genetycznego dla natywnych populacji endemicznych, przeprowadzono testy pochodzenia. Ekologiczna potrzeba odnowienia rodzimych lasów sprawiła, ze przemysł leśny ocenił na nowo drzewa, które powinny być hodowane, ale niekoniecznie jedynie w sensie finansowym. Wczesna analiza wydajności importowanych nasion przeprowadzana w szkółkach pokazuje, że ważną rolę odgrywają też same nasiona. Na przykład, etap zbierania nasion, przechowywanie, transport i warunki w szkółce mogą wpływać na wydajność nasion. Przeprowadzono miedzy innymi testy oceniające przydatność obcych gatunków z uwzględnieniem lokalnych warunków hodowli. Ich celem było stworzenie listy odpowiednich, polecanych źródeł pochodzenia, która mogłaby pomóc lokalnym rządowym i prywatnym podmiotom zalesiającym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania