Skip to main content

Sound evaluation and control for recreational marine craft (SOUNDBOAT)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Hałas a pojazdy wodne

Wiele dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczy zanieczyszczenia dźwiękami lub hałasem. W ramach sfinansowanego przez KE projektu badawczego SOUNDBOAT zajęto się poprawą zgodności z tymi dyrektywami rekreacyjnych pojazdów wodnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Ryk i buczenie szybkich łodzi motorowych są słyszalne z dużych odległości. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z grzmotu silników, niemniej zanieczyszczają oni w ten sposób środowisko hałasem, zaburzając życie morskie i niszcząc zdrowie innych osób. Przedmiotem prac konsorcjum badawczego były pomiary pokładowe, które pozwoliłyby ograniczyć natężenie hałasu. Celem było opracowanie jednej skutecznej metody, która pozwoliłaby na certyfikację zgodności z dyrektywami dotyczącymi natężenia dźwięku. Dlatego opracowano testowy prototyp o nazwie SoundBoom. Urządzenie umożliwia prognozowanie zgodności przepływającej łodzi z obowiązującymi wytycznymi. Pomiary są wykonywane na pokładzie z wykorzystaniem pokładowego wysięgnika. Jest to długa tyczka z zasilaniem elektrycznym i wzmacniaczem w uchwycie. Mikrofon ma osłonę przeciwwiatrową zwiększającą dokładność odczytów, a całość jest podłączona do standardowego komputera za pomocą urządzenia USB. W ramach projektu w czasie rzeczywistym przeanalizowano pięć pomiarów dźwięku w wybranych miejscach na łodzi. Jednym z głównych osiągnięć był algorytm predykcyjny. Jest to algorytm dwuczęściowy, najpierw badane jest natężenie dźwięku, a następnie za pomocą specjalnych metod dane pomiarowe są zamieniane na natężenie hałasu układu wydechowego. Drugim osiągnięciem była identyfikacja kluczowych parametrów hałasu emitowanego przez łódź. Trzecim było ustalenie odpowiednich środków i urządzeń potrzebnych do pomiaru natężenia dźwięku. Dalsze działania w projekcie będą poświęcone wypracowaniu metody, która zostanie przyjęta na potrzeby certyfikacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania