Skip to main content

Safety and operational monitoring of nuclear waste repositories with fiber optic sensing systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czujniki do stosowania w składowiskach geologicznych na dużej głębokości

Celem projektu SOMOS było dostarczenie niezawodnego rozwiązania do długofalowego monitorowania składowisk odpadów jądrowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Belgijski instytut badawczy odegrał ważną rolę w ocenie przydatności składowisk geologicznych na dużej głębokości do przechowywania zużytego paliwa jądrowego. Korzystając z finansowania ze środków Euratomu, Ośrodek Badań nad Techniką Światłowodową z Belgii pracował nad wykorzystaniem wiedzy z dziedziny telekomunikacji światłowodowej do monitorowania składowisk. Badania miały miejsce w podziemnym laboratorium badawczym HADES, które zbudowano w Belgijskim Ośrodku Badań Jądrowych. Projektowi SOMOS przyświecała idea skonstruowania światłowodowych czujników temperatury i promieniowania oraz wprowadzenia ich w układzie rozproszonym do składowiska za pomocą rurek kapilarnych. Do sprawdzenia możliwości realizacji głównej koncepcji projektu SOMOS posłużyły rurki ze stali nierdzewnej zainstalowane w laboratorium HADES w trakcie trwania projektu CORALUS. Geometria rurek sprawiała bardzo duże trudności, lecz udało się pomyślnie uruchomić czujniki temperatury zbudowane przy użyciu wzmocnionych węglem włókien z siatką dyfrakcyjną uzyskiwaną w procesie ciągnienia wieżowego. Niemniej jednak, aby umożliwić korzystanie z delikatniejszych czujników promieniowania, należy przeprowadzić dalsze badania. Ośrodek Badań nad Techniką Światłowodową i uczestnicy projektu SOMOS prowadzą dalsze prace badawcze oparte na przedstawionych pomyślnych wynikach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania