Skip to main content

Burden of disease in old people

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie obciążenia chorobami u osób starszych

Stworzono interdyscyplinarny raport obejmujący konkluzje i zalecenia dotyczące obciążenia chorobami w populacji osób starszych.

Zdrowie

Populacja osób starszych jest często zmuszona radzić sobie z obciążeniem chorobami, szczególnie w związku z niepełnosprawnością. Próbując zwiększyć świadomość i określić zalecenia, projekt BURDIS wykorzystał zasoby danych i zbadał istniejące luki w procesach powodujących niepełnosprawność związaną ze starzeniem. Związane z tym perspektywy obejmują wiele dyscyplin i z tego powodu dotyczą wielu aspektów, takich jak zmiany fizjologiczne, czynniki genetyczne a środowiskowe i różnice płci. Dzięki międzywydziałowym badaniom i ulepszonej metodologii, utworzono raport będący syntezą zebranych informacji dotyczących niepełnosprawności osób w ich późniejszym życiu. Raport dostarcza konkluzji dla różnych rodzajów niepełnosprawności wieku podeszłego, a także zaleceń do badań, pracy praktycznej i tworzenia polityk. Raport został przeznaczony do rozpowszechnienia w różnych krajach europejskich, a także został udostępniony w formie elektronicznej. Nie tylko populacja osób starszych, ale także rządowe i wolontariackie organizacje zajmujące się zdrowiem, mogą uznać ten raport za użyteczny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania