European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Fast and novel manufacturing technologies for thin multicrystalline silicon solar cells - (FANTASI)

Article Category

Article available in the following languages:

Obniżenie kosztów ogniw słonecznych to nie FANTAZJA

W ramach projektu badawczo-naukowego FANTASI opracowano nowe cienkowarstwowe wielokrystaliczne krzemowe ogniwo słoneczne, które umożliwia obniżkę kosztów bez poświęcenia charakterystyki pracy produktu.

Energia icon Energia

Znaczne koszty nadal stanowią główną przeszkodę w szerszym zastosowaniu paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej w sposób czysty i zrównoważony. W trakcie realizacji Piątego Programu Ramowego finansowano w sposób znaczący badania w zakresie nowych technologii umożliwiających obniżkę kosztów wytwarzania. W ramach projektu FANTASI zbadano obiecującą opcję wytwarzania ogniw słonecznych cienkowarstwowych, wymagających przy produkcji znacznie mniej surowca. Wyzwaniem była poprawa ich stopni wydajności, które okazały się znacznie odbiegające od konkurencyjnych urządzeń. W celu osiągnięcia tego celu, belgijski ośrodek badawczy, IMEC, posiadający szerokie doświadczenie w produkcji ogniw słonecznych, dokonał integracji postępów poczynionych w ramach realizacji projektu FANTASI, Dokładniej rzecz biorąc, klasyczna technika druku sitowego ulepszona została przy pomocy uaktualnionej teksturyzacji izotropowej, wąskiej dyfuzji emiterowej, usuwania złączy pasożytniczych, dielektrycznego powlekania, stosowania przeciwrefrakcyjnych powłok dielektrycznych (ARC), jak również metalizacji nakładanej metodą druku sitowego. Po dokonaniu indywidualnej optymalizacji każdego z wyżej wymienionych procesów, IMEC starał się powiązać je w taki sposób, by uzyskać jak najbardziej wydajny wynik ogólny. Inżynierowie belgijscy musieli rozwiązywać problemy związane z przemieszczeniami, jak również wyginaniem przekładek, co zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu pasty aluminiowej. Ponadto, dzięki regulacji dyfuzji chlorku fosforylu (POCl3) oraz metalizacji czołowej, IMEC był w stanie uzyskać niebieską charakterystykę widmową ogniwa. Wysiłki uwieńczone zostały opracowaniem cienkowarstwowego (200 mikronów) wielokrystalicznego krzemowego ogniwa słonecznego o bardzo atrakcyjnej wydajności rzędu 16%.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania