Skip to main content

Demonstration of the clinical utility of holotc as an early marker of vitamin b12 deficiency

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wczesne diagnozowanie niedoboru B12 pomaga zachować zdrowie umysłowe

Choroba psychiczna jest niebezpieczna dla cierpiących na nią osób i je wyniszcza, a może być spowodowana niedoborem witaminy B12, co dotyczy zwłaszcza osób w podeszłym wieku. Zespół badawczy przeanalizował test mogący dostarczać prognozy z dokładnością potrzebną w terapii niedoboru B12.

Zdrowie

Niedobór składników odżywczych i jego wpływ na zdrowie psychiczne nie został jeszcze dostatecznie zbadany. Ta luka na rynku badawczym stała się impulsem do powołania wspieranego przez UE projektu HOLOTC EARLY B12 MA, mającego na celu zbadanie zależności między niedoborem B12 a zapadalnością na demencję i depresję u osób starszych. Badacze przypuszczali, że zachorowania na zaburzenie psychiatryczne, które można powiązać z niedoborem witaminy B12, kosztują UE rocznie miliony euro wydawane na opiekę. Stwierdzono także, że wczesne leczenie jest zarówno skuteczne, jak i niedrogie. Problem polega jednak na tym, że rozpoznanie osób potrzebujących leczenia jest trudne z powodu braku testów, które zapewniałyby diagnostyczną dokładność. W związku z tym zespół badawczy poddał ocenom test zdolny mierzyć poziom holotranskobalaminy (transkobalaminy związanej z witaminą B12). Stwierdzono, że holotranskobalamina jest czułym markerem wczesnego niedoboru B12; dlatego tani test do wykrywania tej proteiny, test holoTC, mógłby służyć jako system wczesnego ostrzegania. Aby to osiągnąć, jedna część konsorcjum zajęła się wyłącznie badaniem możliwości wykorzystania testu holoTC. Naukowcy przetestowali wiele osób pod kątem niedoboru B12 i stwierdzili, że test holoTC nadaję się do tego lepiej niż metoda pomiaru witaminy B12 w plazmie. Test holoTC może być potencjalnie stosowany jako podstawowy test do ustalania zdolności pacjenta do przyswajania witaminy B12. Test holoTC mierzy poziom holotranskobalaminy, aktywnej, biologicznie dostępnej formy witaminy B12, której niedobór może skutkować stanem chorobowym, stanowiącym coraz większy problem w populacjach osób starszych i wegetarian. Zaplanowano dalsze badania w celu rozpoznania kolejnych potencjalnych zastosowań testu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania