Skip to main content

Multi-residue screening for coccidiostatic compounds used in poultry production

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koncepcja chemii suchej na potrzeby szybkich zautomatyzowanych testów pod kątem toksyn

Metody intensywnej hodowli w sektorze rolniczym mogą prowadzić do gromadzenia się toksycznych substancji resztkowych w żywności. W związku z tym badacze opracowali prosty, wydajny, w pełni zautomatyzowany test do wykrywania obecności kokcydostatyków w produktach drobiowych.

Zdrowie

Resztkowe ilości kokcydostatyków w produktach drobiowych stanowią problem. Niemal wszystkie kurczaki hodowane do celów handlowych otrzymują w czasie całej hodowli kokcydostatyki przeciw zakażeniom pierwotniakowym. W rezultacie w mięsie i jajach mogą występować toksyczne pozostałości, których konsument może być w ogóle nieświadomy. Europejskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w łańcuchu pokarmowym "od pola do widelca" uwzględniają monitorowanie substancji resztkowych w żywności przez krajowe laboratoria referencyjne (NRL). Niemniej jednak, zanim przeprowadzono przedstawiane badania w ramach europejskiego projektu POULTRY-CHECK, brak odpowiednich metod utrudniał wdrożenie dyrektyw dotyczących kontroli substancji resztkowych. W ramach badań mających zaradzić tej sytuacji zespół badawczy na Uniwersytecie w Turku w Finlandii opracował test przesiewowy oparty na immunochemii i fluorometrii czasowo rozdzielczej. Początkowo test miał na celu badanie przesiewowe trzech głównych kokcydostatyków używanych w przemyśle. Dzięki użyciu wysoce specyficznych przeciwciał poliklonalnych możliwy jest najwyższy stopień dokładności. Test przebiega bardzo szybko - zajmuje 18 minut na próbkę, dzięki zastosowaniu wszechstronnego immunotestu chemii suchej. Wszystkie reagenty w formie suchej znajdują się w dołkach do mikromiareczkowania. Immunotest to pierwszy krok i jest bardzo prosty dla użytkownika końcowego, ponieważ jedyne, co musi zrobić, to dodać próbkę. Ponadto koncepcja chemii suchej umożliwia również automatyzację protokołu w przypadku użycia dodatkowo immunoanalizatora. W nowej technice czasowo rozdzielczego znakowania fluorescencyjnego wykorzystywane są z natury fluorescencyjne chelaty lantanowców, dzięki czemu uzyskuje się bardzo czuły, chemicznie stabilny test również nadający się do automatyzacji. Ponadto brak fluorescencji tła oznacza, że sygnał można mierzyć bezpośrednio z powierzchni w fazie stałej bez jakiegokolwiek jego wzmacniania. Testy zostały zweryfikowane zgodnie z odpowiednią decyzją Komisji i są obiecujące pod względem dokładności, szybkości i prostoty potrzebnej w wykrywaniu toksycznych środków w łańcuchu pokarmowym. Dodatkową zaletą jest fakt, że podstawową konstrukcję testu można zaadaptować do wykrywania innych toksycznych substancji resztkowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania