Skip to main content

Analytical strategy to detect infringement of patents or proprietary processes of pharmaceuticals and fine chemicals

Article Category

Article available in the folowing languages:

Środki zaradcze na falsyfikaty chemiczne

Znalezienie niezawodnego sposobu na walkę z piractwem dotyczącym patentów farmaceutycznych było dotąd dość trudne. W poszukiwaniu rozwiązania mającego na celu ochronę przed falsyfikacją produktów chemicznych, naukowcy opracowali metodę oznaczania w oparciu o metaboliczne molekuły.

Zdrowie

Falsyfikowanie oraz łamanie ochrony patentowej mają istotne znaczenie w przemyśle farmaceutycznym. Zjawiska te są dużym zagrożeniem, zarówno handlowym jak też finansowym dla producentów europejskich. Na tym się jednak nie kończy, bowiem w grę wchodzi zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta, zwłaszcza po powstaniu aptek internetowych. Tak więc, celem zapobiegania piractwu i falsyfikacji wykorzystano techniki izotopowe, stosowane do określenia czy dana cząsteczka wyprodukowana została zgodnie z opatentowanym procesem. Ponadto zastosowano protokoły chromatograficzne, umożliwiające wykrywanie nieczystości i ich pochodzenie. Niestety jednak, istnieją dwa sposoby, dzięki którym falsyfikator może ominąć takie środki zaradcze. Po pierwsze, sposoby prowadzenia procesu technologicznego oraz organizmy są bardzo do siebie podobne, mogą więc być nieodróżnialne izotopowo od metody opisanej w patencie. Również w przypadkach, gdy zanieczyszczenia pochodzą z pożywek lub kultur, może powstawać niespójny profil nieczystości. Naukowcy, zaangażowani w ramach trafnie nazwanego projektu europejskiego COUNTERPHARM, opracowali protokół, który umożliwia zamknięcie tych „nielegalnych prób obejścia” przepisów prawa. Zasadniczo rzecz biorąc, produkt może być oznaczany metodą wprowadzania niewielkiej znanej ilości kwasu ferulowego do materiału surowca. Jako pierwowzór waniliny, może on następnie ulegać metabolicznemu przekształceniu, tworząc syntetyczne przyprawy, stosowane zazwyczaj do zastępowania naturalnej wanilii. Ten zastosowany proces biotransformacji przetestowany został podczas próby produkcji paracetamolu, umożliwiając potwierdzenie przydatności w charakterze jedynego w swoim rodzaju, łatwego do wykrycia, znacznika. Służy on nie tylko w charakterze odzyskiwalnego metabolicznego znacznika chemicznego, lecz stanowi także tanią alternatywę metody stosowania drogich znaczników izotopowych. Także perfumy, chemiczne środki ochrony roślin oraz kosmetyki mogą więc być oznaczane chemicznym podpisem producenta. Taka metoda zwalczania falsyfikatów pomoże w eliminacji podrabianych produktów oraz ochronie praw, zarówno konsumentów jak też przemysłu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022