Skip to main content

Innovative and efficient air quality management system for a healthy, confortable and safe in - vehicle environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kataliza plazmy służy do poprawy jakości powietrza w pojazdach

Pochodzące ze środowiska zewnętrznego zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach pojazdów, materiały znajdujące się w tych wnętrzach, działalność ludzka oraz systemy klimatyzacji, mogą mieć wpływ na kierowców i pasażerów. Niska jakość powietrza wewnątrz pojazdu może powodować zmęczenie i problemy z oczami u pasażerów, nawet jeśli cieszą się oni dobrym zdrowiem.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu CLEANRCAB było zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego środowiska dla kierowcy i pasażerów. Zostało to osiągnięte drogą opracowania innowacyjnego i skutecznego systemu zarządzania jakością powietrza we wnętrzach pojazdów. Prace te przyniosły szczególną korzyść dzieciom, osobom starszym i osobom cierpiącym na astmę, a więc grupom osób najbardziej uwrażliwionych na zanieczyszczenia podczas podróży. W konsorcjum CLEANRCAB uczestniczyło dziewięciu partnerów z czterech krajów UE oraz Szwajcarii, a także grupy z przemysłu, SME (Stowarzyszenie Inżynierów Produkcji), uniwersytety i instytuty badań. Zespół badawczy opracował system umożliwiający oczyszczanie powietrza poprzez rozkład zanieczyszczeń gazowych przy użyciu nowatorskiego procesu katalizy plazmowej. Naukowcy przebadali skuteczność urządzenia z katalizatorem plazmowym w aspekcie usuwania toluenu i zaobserwowali, że wzrost energii poprawił jego wydajność. Ponadto, okazało się, że skuteczność systemu mogła być jeszcze bardziej poprawiona przez dodanie katalizatora zawierającego tlenek manganu osadzony na węglu aktywnym. Zespół projektu CLEANRCAB doszedł do przekonania, że stężenia toluenu dochodzące do siedmiu części na milion (ppm) mogły być całkowicie usuwane przy użyciu energii rzędu jedynie 15 dżuli na litr (J/l). Naukowcy przeprowadzili eksperymenty, które wykazały, że wydajność plazmy przy usuwaniu lotnych związków organicznych (LZO) wzrastała w miarę spadku stężenia LZO. Tak więc, należy się spodziewać, że ilość energii wymagana w użytkowych (nie laboratoryjnych) warunkach zastosowania byłaby niższa. Rezultaty wykazały, że dla uzyskania jak najwydajniejszej pracy systemu katalizatora plazmy, należy instalować go w największych pojazdach, takich jak samochody ciężarowe, autobusy i pociągi. Wynika to z faktu, że w dużych pojazdach istnieje większa rezerwa energii w porównaniu z samochodami osobowymi, toteż ograniczenia dotyczące wielkości i zużycia energii nie są tak surowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017