Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zastosowanie elektronicznego urządzenia do stymulacji w przypadkach nietrzymania moczu

Naukowcy pracujący w ramach projektu finansowanego przez UE opracowali i udoskonalili sygnały neurostymulacji stosowane w terapii pacjentów z zaburzeniami neurogennymi nietrzymania moczu.

Zdrowie

Dysfunkcje pęcherza, takie jak nietrzymanie lub zatrzymanie moczu, to poważny problem występujący u ponad 5% populacji europejskiej. Schorzenie to wpływa negatywnie na jakość życia pacjentów i jest kosztowne dla systemu opieki zdrowotnej. Opracowano techniki neuromodulacji do stymulacji i modulacji włókien nerwowych z grup współpracujących nerwów, takich jak wiązka nerwów części krzyżowej. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu REBEC NEUROMODULATION skupili się na opracowaniu wszczepialnego urządzenia do neuromodulacji stosowanego wraz z zaawansowanymi technikami i zabiegami chirurgicznymi. W celu przetestowania nowatorskich neurostymulatorów opracowano wiarygodne modele zwierzęce, w których odwzorowano problemy związane z niestabilną funkcją pęcherza występujące u ludzi. Badacze w Szpitalu Uniwersyteckim w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech stworzyli warunki stanu zapalnego i patofizjologiczne identyczne z nadmierną aktywnością pęcherza, co umożliwiło przeprowadzenie badań w normalnych warunkach życia. Ta sama grupa badaczy testowała nowo opracowane urządzenia sygnałowe. Urządzenia wpływają głównie na czuciowe włókna nerwowe bez wywoływania reakcji ruchowych. W rezultacie można zastosować wyższe amplitudy stymulacji, a tym samym uzyskać wyższy wskaźnik odpowiedzi na leczenie. Inne zastosowania mogą uwzględniać użycie sygnałów w głębokiej stymulacji mózgu w niektórych terapiach. Najlepszym tego przykładem jest choroba Parkinsona. Niemniej jednak wymagane są dalsze badania ukierunkowane na opracowanie nowatorskich urządzeń elektronicznych i elektrod wykorzystywanych wraz ze specjalistycznym wszczepialnym systemem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

28 Września 2018