Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Przykłady udanych projektów – Nieznane dla turystów skarby kultury europejskiej

Europejscy turyści mają w rzeczywistości zbyt wiele możliwości wyboru. W wielu miejscach występuje problem sposobu rozwiązania potencjału turystyki kulturowej. Naukowcy europejscy zajmują się przetworzeniem tego wzrastającego sektora gospodarki w dobrze zarządzany, powiązany pakiet informacji, łącznie z usługami internetowymi, wykorzystując również dotychczasowe doświadczenia, które mogą w rzeczywistości pomóc w zaznaczeniu danego miasta na mapie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Europa jest przodującym światowym obszarem odwiedzanym przez turystów z całego świata, w liczbie około 500 milionów rocznie (53% całej liczby turystów). Jej miasta i dziedzictwo kulturowe są głównym magnesem przyciągającym turystów z całego świata, jak też turystów lokalnych. Ale taka popularność stawia nowe wyzwania. Władze administracji ruchu turystycznego oraz władze miejskie walczą o to, by sprostać wzrastającym wymaganiom turystów dotyczącym przyjemniejszych i powiązanych doznań, począwszy od przeglądania danych w trybie on-line przed podróżą — do możliwości przesyłania zdjęć i komentarzy na temat różnych społecznych mediów sieciowych — po jej zakończeniu. Miejsca przeznaczone dla turystów muszą znaleźć metody pokazania potencjału turystyki kulturowej, zarówno dla przyjezdnych turystów, jak też lokalnych obywateli, przy jednoczesnej ochronie popularnych miejsc dziedzictwa przed nadmierną liczbą zwiedzających. Nowe sposoby powinny inspirować do większego zainteresowania oraz uczestniczenia w dziedzictwie kulturowym i do dbałości o nie. Zakończone ostatnio europejskie konsorcjum naukowców oraz interesariuszy turystyki kulturowej znalazło, być może, rozwiązanie. Opracowano pakiet pod nazwą „Zintegrowane usługi internetowe zaawansowanego dostępu do dziedzictwa w miejscach docelowych odwiedzanych przez turystów” (Isaac), opisywany przez jego koordynatorkę, Krassimirę Paskalevą-Shapiro ze Szkoły Biznesu w Manchester, jako „otwarte drzwi dla turystyki kulturowej”. Partnerzy projektu opracowali unikalną, zogniskowaną na użytkowniku platformę sieciową, która zawiera zarówno skarbnicę „inteligentnego zbioru informacji o dziedzictwie kulturowym”, jak też skoncentrowaną na usługach architekturę oprogramowania, uwzględniającą sposoby prezentacji oraz możliwości dostępu przez użytkowników. Platforma Isaac ujmuje bogactwo wiedzy o kulturze będącej w posiadaniu miasta, w formie bieżącej bazy zawartości w sieci internetowej, oraz materiał archiwalny, a wykorzystując opracowania technologii Web 2.0 zaprasza do wprowadzania elementów przez użytkowników (lokalnych i turystów), w celu wzbogacania i uaktualniania materiału. W powiązaniu, źródła te pomagają w rozszerzeniu zakresu środków dla turystyki kulturowej, co także odciąża najbardziej popularne strony sieci publikowane w przewodnikach. Partnerzy projektu zademonstrowali także niezawodny sposób dla integracji wprowadzanych informacji i dla zakresu zainteresowanych rozmaitych interesariuszy, począwszy od władz administracji ruchu turystycznego oraz władz miejskich, do operatorów ruchu turystycznego, miejscowych mieszkańców oraz samych turystów. Platforma została pomyślnie wprowadzona w Amsterdamie, Genui i Lipsku, oraz ma rosnące wsparcie ze strony szeregowych projektów w miastach. „Mieszkańcy wysyłają swoje własne komentarze, zdjęcia i informacje o miejscach dziedzictwa i wydarzeniach kulturalnych w okolicy, co przyciąga także uwagę osób z zewnątrz”, wyjaśnia Dr Paskaleva-Shapira. Umożliwia to stworzenie specyficznego wymieszania lokalnych mieszkańców i turystów, zapewniając spodziewane i niespodziewane bogactwo doznań w miejscu docelowym, na które składać się mogą muzea, mało znane festiwale, sztuka publiczna, tradycje, butiki, itp. Nasze zintegrowane portale i usługi internetowe umożliwiają zwiedzającym odczucia, przemyślenia oraz działania w stosunku do dziedzictwa kulturowego, zamiast spoglądania na nie w sposób pasywny. Chodzi tu o promowanie eksperymentalnego zachwalania rzeczy oraz wczucie się w lokalną atmosfery i zrozumienie znaczenia dziedzictwa kulturowego. Turystyka otwiera drzwi Według komentarza z lipskiego Biura Regeneracji Miejskiej i Rozwoju Rezydencjalnego, które postanowiło uruchomić u siebie narzędzia projektu Isaac, umożliwiono „w rzeczywistości... otwarcie drzwi dla bardziej zaawansowanego wykorzystania usług internetowych oraz zarządzania internetowego w ramach administracji miasta, a nawet więcej". Turystyka, jak twierdzą partnerzy z Lipska, tworzy cenny ruch pieszy — biorąc pod uwagą liczbę osób wchodzących do sklepów lub miejsc publicznych — dla istniejących instytucji kulturalnych, punktów sprzedaży detalicznej oraz związanych z tym usług. Tworzy ona nowe możliwości dla opuszczonych budynków i urządzeń, a także pomaga w stabilizacji lokalnej gospodarki oraz przyciąga inwestycje, wspierając jednocześnie projekty w zakresie zabudowy i dziedzictwa, oraz poprawiając wygląd zewnętrzny niektórych dzielnic. Władze Genui oszacowały podobnie wartość turystyki kulturowej dla miasta oraz wkład wniesiony przez pakiet Isaac w aspekcie zmiany ogólnej oferty turystycznej z wizerunku „starego przemysłowego miasta portowego na nowe młode i ożywione miasto turystyczne”. Isaac pomógł lokalnym władzom stworzyć pełen nowy wygląd nowego portalu, nową wizję, w oparciu o udane narzędzia informatyczne do promowania miasta i rozmieszczania usług, takie jak mapy interaktywne, nowe spółki prywatne i publiczne oraz pomógł uzyskać większy udział w zjawiskach społecznych aspektów sieci Web 2.0.Interaktywne mapy Genui ożywiają wiele chronionych przez UNESCO zamków miejskich i miejsc — pokazując w wyniku kliknięcia — fakty, obrazy i historie z nimi związane. „Można odtworzyć pełną historię opisującą, kto zamieszkiwał te miejsca, co oznaczały one dla miasta, ich tradycje, upodobania mieszkańców, np., co jedli, oraz znacznie więcej”, mówi Dr. Paskaleva-Shapira. Lista kontrolna innowacji turystycznych Wyniki listy kontrolnej innowacji w pakiecie Isaac, pokazują na przykład, że Amsterdam przoduje we wdrażaniu zarówno technologicznych, jak też innych innowacji, przeznaczonych dla turystyki kulturowej. Lipsk, jak pokazują wyniki, zainwestował w większość aspektów innych niż technologiczne, przy czym wszystkie trzy pilotowe miasta wprowadziły nowe formy swoich wewnętrznych sposobów współpracy lub reorganizacji wewnętrznych procesów oraz zespołów pracujących nad osiąganiem swoich zadań w dziedzinie turystyki kulturowej. „W rzeczywistości, wyniki pakietu Isaac pokazały, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) nie są wystarczające do przekształcania oferowanych usług w zakresie turystyki dziedzictwa kulturowego”, zauważa Dr. Paskaleva-Shapira. „Zmiany sposobu pracy organizacji rządowych oraz przekształcanie wzajemnych stosunków pomiędzy rządami a interesariuszami mogą w dramatyczny sposób otworzyć potencjał dla lepszych i bogatszych usług internetowych [na tym polu].” W pakiecie Isaac odkryto, że równie ważne jest ustalenie nowego sposobu podejścia, jak też oraz ustalenia sposobności do przeprowadzenia innowacji, zarówno technologicznych, jak i innych. Może to oznaczać lepsze wykorzystanie usług internetowych i lepszą koordynację pomiędzy organizacjami zajmującymi się zachowaniem dziedzictwa, sprzedawcami usług turystycznych i krajowymi organizacjami turystycznymi w zakresie odnajdywania ukrytych skarbów kultury w turystycznych miejscach docelowych. Wymieniony pakiet zapewnia korzystanie z usług w formie indywidualnych planów podróży po trasach umożliwiających znajdowanie miejsc leżących z dala od utartych szlaków turystycznych. To wszystko może być zaplanowane zanim odwiedzający zarezerwuje miejsce w hotelu. „Dzięki usługom pakietu Isaac, turyści mogą zobaczyć czy hotel znajduje się w dogodnym sąsiedztwie, a następnie ustalić plan trasy tak, by rozkoszować się otoczeniem, a to pomaga w planowaniu podróży, cieszy, a także jest edukacyjnym doświadczeniem”, potwierdza koordynator. Wizyta na wirtualnym portalu „I amsterdam”, zainspirowana dzięki wdrożeniu podejścia z pakietu Isaac oraz jego narzędzi, jest na początek doskonałym miejscem do zrozumienia znaczenia prostej, powiązanej informacji turystycznej. Centralnym elementem „aktywnej” mapy miasta jest oferta „wirtualnych tras”, historii oraz opcji planu podróży. Można kliknąć na „Podróż przez Złoty Wiek” i mapa natychmiast wyświetla idealne trasy z obiektami kultury w mieście charakterystycznymi dla tego okresu holenderskiej historii. Wirtualni zwiedzający mogą pójść dalej, klikając na indywidualne geograficzne miejsca zainteresowań. Na wyskakującym menu przedstawiane są zdjęcia, trasy w widoku 360 stopni, opisy miejsc i ich historie. Na przykład, piszący te słowa odkrył, że pierwsza żona Rembrandta pochowana została w roku 1642 w amsterdamskim Oude Kerk (starym kościele). Jego córka Cornelia ochrzczona została w nim w 1654 roku. Kościół jest teraz terenem wystawowym. Tak więc, następująca potem „fizyczna" wizyta w kościele, zapewnia ożywienie zwiedzanego miejsca, ujawniając osobiste powiązanie słynnego malarza z budynkiem. Natomiast przy pełnej funkcjonalności Web 2.0 zintegrowanej na stronie internetowej — jak zostało to zaplanowane w przypadku Genui — własne doświadczenia zwiedzającego (muzyka, zdjęcia, opowiadania i kombinacje multimedialne, itp.) stają się częścią pakietu informacyjnego, podobnie jak wkład użytkowników do strony TripAdvisor. Namacalne rezultaty Projekt oferuje zintegrowaną i możliwą do dostosowania na użytek klientów platformę ICT w zakresie docelowych, internetowej listy miejsc dziedzictwa kulturowego, oraz wypełnia ją przez dostępne usługi internetowe oraz zestaw narzędzi internetowych, pomagając w podjęciu strategicznych decyzji w tej dziedzinie. Obejmuje on także ramy zarządzania i narzędzie do prowadzenia usług internetowych turystyki kulturowej w docelowych miastach ruchu turystycznego, na przykład, na stronie pakietu Isaac dla Genui. Wprowadza także koncepcję „strategii interpretacyjnych”, która, poprzez omawianie rzeczy i publikowanie opowiadań na ich temat, pomaga w rozwijaniu znaczenia miast pilotowych lub uwypukleniu ich znaczenia jako wirtualnej, docelowej listy miejsc dziedzictwa kulturowego. Zespół autorski pakietu Isaac, złożony z 14 partnerów w 5 krajach, oferuje wiele innych wskazówek oraz narzędzi internetowych (technologicznych i innych), które mogą być poznane na ich uaktualnionej stronie internetowej. Do uczestniczenia w ofercie pakietu Isaac zaproszono także inne miasta. Zespół autorski pakietu Isaac zaprezentował pomyślnie projekt na kilku głównych imprezach, włącznie z konferencją e-Challenges w Turcji. „Platforma i usługi pakietu Isaac cieszyły się wielkim zainteresowaniem różnych społeczności i operatorów handlowych usług internetowych”, potwierdza koordynator. Prowadzono rozmowy z MFG Baden-Württemberg mbH, Publiczną Agencją Innowacji dla Informatyki i Mediów w tym rejonie Niemiec, w sprawie sposobu pełnego lub częściowego wdrożenia platformy projektu lub usług internetowych. Partnerzy pakiety Isaac nie wykluczają także przyszłej współpracy z innym finansowanym przez UE projektem o nazwie Imageo, który wiąże technologie inteligentnych telefonów z obrazowaniem map i aplikacji geograficznych, umożliwiających sporządzanie zdjęć turystycznych. Telefon może odnaleźć strony internetowe z obrazami widniejącymi na wyświetlaczu telefonicznym, oraz powiedzieć użytkownikowi, jakie miejsce ogląda on w czasie rzeczywistym. Projekt Isaac zapewnił wielostronne oferty, dostarczając środki do przekształcania wzrastającego sektora turystycznego w dobrze zarządzany, powiązany pakiet informacji, innowacyjnych narzędzi, usług internetowych i zdobywanych doświadczeń (zabawa i edukacja), które pomagają w znajdowaniu stron internetowych z listą opisów miejsc dziedzictwa kulturowego na mapach. Projekt Isaac uzyskał finansowanie w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt koordynowany był przez Instytut Oceny Technologii i Analizy Systemów przy Politechnice w Karlsruhe.