Skip to main content

breakthrougH Intelligent maps and GeograpHic tools for the context-aWAredeliverY of e-safety and added-value services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne mapy do inteligentnego podróżowania

Planowanie podróży stanowi czasem istotny problem z powodu dużej liczby czynników, które mogą mieć wpływ na harmonogram czasowy i wybraną trasę. W ramach europejskiego projektu opracowano system informujący kierowców z dużym wyprzedzeniem o wszystkich opóźnieniach.

Gospodarka cyfrowa

Pomimo wielu inicjatyw ustawodawczych, inteligentnych systemów drogowych oraz ulepszeń funkcji bezpieczeństwa elektronicznego w pojazdach, w Europie ciągle istnieją problemy związane z bezpieczeństwem i dużym natężeniem ruchu drogowego. W celu przeciwdziałania tym problemom w ramach finansowanego przez UE projektu Highway obrano za cel zapewnienie zintegrowanych usług działających na zasadzie interakcji między kierowcą, pojazdem i infrastrukturą informacyjną. W skład nowego systemu wchodzą uaktualniane na bieżąco mapy inteligentne, telekomunikacja mobilna oparta na systemie UMTS 3G (uniwersalny system telekomunikacji ruchomej trzeciej generacji, ang. Universal Mobile Telecommunications System Third Generation), narzędzia do przestrzennego obrazowania map i nawigacji oraz syntezator mowy z funkcją rozpoznawania głosu. Będąc abonentem, kierowca może za pomocą karty uzyskać dostęp do całej sieci, a następnie otrzymywać informacje przez telefon komórkowy lub za pomocą urządzeń pokładowych, na przykład wyświetlaczy. W ten sposób kierowcy mogą otrzymywać aktualne dane o wypadkach, warunkach pogodowych i zatorach drogowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i punktualności. System zawiera także informacje o alternatywnych trasach umożliwiających uniknięcie zatorów i niebezpieczeństw. Kierowca powinien tylko podać współrzędne miejsca docelowego i bieżącej lokalizacji za pomocą systemu GPS (globalny system określania położenia, ang. Global Positioning System). Następnie tworzona jest mapa z naniesionymi wszystkimi zagrożeniami. W miarę upływu czasu podróży informacje są aktualizowane w pięciominutowych odstępach. W wyniku tego mogą zostać uwzględnione zagrożenia nagłe, takie jak pogorszenie pogody i nietypowe zdarzenia, na przykład osunięcia odłamków skalnych. Badacze pomyślnie przetestowali prototyp w Finlandii. Testy podobnej usługi przeprowadziły w ramach wspólnego przedsięwzięcia firmy Motorola i Fiat we Włoszech. Niebawem nawet długie podróże samochodowe będą bezstresowe, a ich czas skróci się w największym możliwym stopniu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania