CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fuel Cell Membranes Based on Functional Fluoropolymers

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe polimery oddają ster w ręce ogniw paliwowych.

Ogniwa paliwowe rozwijane są jako źródło czystej energii. Projekt finansowany przez 7PR-Ludzie (FP7-People) jest liderem w poszukiwaniu materiałów, które pomogą urzeczywistnić ogniwa paliwowe.

Energia icon Energia

Fluoropolyimery to bardzo trwałe materiały, które wykazują odporność na działanie rozpuszczalników, kwasów oraz zasad i są wykorzystywane w inżynierii, mikroelektronice, optyce, wykańczaniu tkanin oraz w lotnictwie. Materiały te są również stosowane w membranach ogniw paliwowych. Wiele zespołów badawczych próbowało znaleźć materiał zastępczy dla najbardziej powszechnie stosowanej membrany do wymiany protonów. Materiał znany jako Nafion® stosowany jest w membranach do wymiany protonów w ogniwach paliwowych posiadających taką membranę (PEMFC). Ogniwo paliwowe to ogniwo elektrochemiczne, które zamienia paliwo źródłowe, takie jak wodór, w elektryczność służącą do oświetlania domów i zasilania systemów transportowych. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Flupol opracowano nowe fluoropolimery, które można stosować w membranach ogniw paliwowych przy użyciu prostych i niedrogich technik. Konsorcjum oparło swoje badania na istniejących już pracach w dziedzinie chemii syntetycznego fluoru oraz chemii polimerów. Naukowcy zbadali fluorowane monomery, proste związki zawierające fluor i węgiel, których cząsteczki mogą łączyć się w większe cząsteczki zwane polimerami. Monomery poddane zostały radykalnej kopolimeryzacji, podczas której różne typy monomerów połączone zostały przy użyciu szeregu alkenów będących cząsteczkami węgla i wodoru połączonych pojedynczym wiązaniem. Popularność membran polimerowych wynika z ich konkurencyjności w zakresie skuteczności oraz ceny. W związku z tym, opracowanie nowej membrany do wymiany protonów ułatwi wkroczenie w epokę ogniw paliwowych i zapewni oczekiwany impuls dla europejskiego przemysłu energetycznego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania