Skip to main content

Standard and interoperable satellite solution to deploy Healthcare services over wide areas

Article Category

Article available in the folowing languages:

Telemedycyna sięga w górę

Dzięki inicjatywom europejskiej opieki zdrowotnej, poza konwencjonalnymi systemami łączności między służbami opieki zdrowotnej, istnieje możliwość korzystania z technologii satelitarnej. Naukowcy, działający w ramach projektu Healthware, wyszli z nowymi możliwościami łączności między pracownikami służby zdrowia a pacjentami.

Gospodarka cyfrowa

Telemedycyna wykorzystuje techniki łączności do zdalnego zapewnienia pacjentom opieki medycznej. Może to być jedyny ratunek dla osób przebywających w niedostępnych miejscach, lub prowadzących "zamknięte" życie domowe. Istnieje więc możliwość zapewnienia opieki osobom z chronicznymi schorzeniami, bez konieczności częstych wizyt w szpitalu. Poza korzyściami płynącymi dla pacjentów i służby zdrowia, występują istotne oszczędności w wydatkach na opiekę zdrowotną. Usługi typu e-zdrowie są tradycyjnie przekazywane poprzez naziemną sieć Internetu, a czasem także za pośrednictwem drogiego specjalistycznego sprzętu. Zbyt często jednak, usługi te nie są dostatecznie zrozumiałe dla niewyszkolonych osób, bądź też pacjentów nieobytych z komputerem. Młodsze osoby dają sobie z tym radę, ale one zazwyczaj nie potrzebują takich usług. W projekcie Healthware zebrano razem 19 partnerów ze świata telekomunikacji i techniki, jak również ze szpitali uniwersyteckich, by zademonstrować, w jaki sposób możliwe byłoby wykorzystanie technologii satelitarnej do tanich usług opieki domowej dla pacjentów oraz do szkolenia medycznego na terenie Europy. Według opinii zespołu, koszt telemedycyny w oparciu o systemy satelitarne byłby jedynie niewielką częścią całego kosztu opieki zdrowotnej, a inwestycja wydatkowana na pracowników służby zdrowia szybko by się zwróciła. Naukowcy zainteresowali się pięcioma zagadnieniami, w ramach których telemedycyna może odgrywać zasadniczą rolę; a mianowicie reakcje na katastrofy, opieka zdrowotna na wsi, monitorowanie pacjentów, e-nauczanie, oraz usługi medyczne dla użytkowników będących w ruchu lub pracujących na platformach morskich. Zidentyfikowali oni e-nauczanie i opiekę zdrowotną jako te dziedziny, w których nastąpiłby najszybszy zwrot włożonych nakładów inwestycyjnych. Badania pilotażowe wykazały szereg zalet w wykorzystywaniu satelitów do użytku telemedycyny, zwłaszcza w odległych rejonach, niedostępnych dla naziemnych sieci szerokopasmowych. Ważne obrazy diagnostyczne mogą być przekazywane przez satelity w czasie rzeczywistym w celu zespołowej konsultacji lekarzy. Między innymi, satelity mogą także być z powodzeniem przydatne w eliminacji problemów wzajemnego współdziałania pomiędzy sieciami bezprzewodowymi. Partnerzy wywnioskowali, iż telemedycyna w oparciu o systemy satelitarne zdolna będzie sprostać podwójnemu wyzwaniu istniejącemu w nowoczesnych systemach opieki zdrowotnej – a więc usprawnieniu opieki bez dodatkowych nakładów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania