Skip to main content
European Commission logo print header

Migration between Africa and Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Śledzenie migracji afrykańsko-europejskiej

Prowadzone jest badanie w sprawie imigrantów z Afryki subsaharyjskiej (SSA) wyjeżdżających do Europy i stamtąd powracających. Lepsze zrozumienie migracji afrykańskiej powinno poprawić jakość europejskich polityk imigracyjnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Międzynarodowa migracja z SSA do Europy wzbudziła ostatnio spore zainteresowanie publiczne i spowodowała powstanie nowych strategii politycznych. Jednak zakres, charakter i przypuszczalne dalsze losy migracji z SSA do Europy nadal nie są w pełni rozumiane. To z kolei oznacza, że europejskie polityki w sprawie imigracji mogą okazać się nieskuteczne. Aby przezwyciężyć ten brak zrozumienia, powstał finansowany przez UE projekt MAFE ("Migration between Africa and Europe"). Celem projektu jest zgromadzenie rzadkich danych na temat cech i zachowania migrantów przybywających z krajów subsaharyjskich do Europy. Porównywalne dane na temat afrykańskiej migracji zostały zgromadzone zarówno w krajach wysyłających, jak i goszczących. Co istotne, dane te obejmują informacje środowiskowe na temat poszczególnych osób, a także dane łączące ich historie z innymi szczegółami, zarówno w krajach pochodzenia, jak i docelowych. W oparciu o analizy wstępne projektu MAFE, ustalono bardzo wyraźne zmiany w trendach migracyjnych i znaczne różnice między krajami. Ponadto, pierwsze porównanie przeprowadzono z myślą o zgłębieniu różnic międzypłciowych w migracji międzynarodowej. Zespół MAFE zbadał również warunki rodzinne migrantów w trzech afrykańskich przepływach migracyjnych poprzez porównanie trzech grup rodzin: obecnych migrantów, osób, które nigdy nie migrowały, i powracających migrantów. W każdym przypadku wstępne wyniki wskazywały na znaczące różnice między trzema grupami rodzin. Przyszłe badania w ramach projektu obejmują zakończenie pełnej analizy danych i sporządzenia sprawozdań porównawczych. Jednocześnie, projekt MAFE wspiera trwającą debatę na temat migracji i postępów oraz tworzenia przedłużonego i wzajemnego zainteresowania współpracą w zakresie migracji między UE a Afryką.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania