European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Tackling the future challenges in Systems Biology

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie badań dotyczących zdrowia w Europie

Naukowcy zwrócili uwagę ogółu społeczeństwa w UE na opracowanie nowego podejścia systemowego do biologii. Ta szybko rozwijająca się umiejętność prowadzi w stronę bardziej spersonalizowanej medycyny.

Zdrowie icon Zdrowie

Biologia systemowa stawia sobie za cel utworzenie matematycznych modeli lub użycie komputera w celu konstrukcji biologicznych systemów i procesów. Ta kształtująca się dziedzina znajdująca zastosowanie w biomedycznych i biologicznych badaniach naukowych prawdopodobnie wywrze w najbliższej przyszłości silny wpływ na bionauki. Zdolność przewidywania zachowania się systemów biologicznych powinna umożliwić nam dokładne przewidywanie wyniku leczenia w przypadku indywidualnych pacjentów. Dlatego rozwój tej dziedziny badań jest przedmiotem dużego społeczno-gospodarczego zainteresowania ze strony UE. Finansowany ze środków UE projekt Futuresysbio ("Tackling the future challenges in systems biology") stawia sobie za cel przewidywanie i kształtowanie przyszłego rozwoju dziedziny biologii systemowej. Poprzez promowanie i konstruowanie debaty dotyczącej rozwoju tej dziedziny projekt będzie mógł stać się źródłem wytycznych dla zainteresowanych stron i naukowców. Aby osiągnąć te cele zespół projektu zorganizował duże międzynarodowe konferencje, warsztaty dla ekspertów oraz spotkania poświęcone różnym zagadnieniom związanym z biologią systemową. Te naukowe wydarzenia zostały wykorzystane do poinformowania organizacji finansujących, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, o przyszłych kierunkach rozwoju biologii systemowej. Zaprezentowano również dzięki nim potencjalne możliwości i priorytety dotyczące finansowania. Ponadto przemysł farmaceutyczny oraz bioprzemysł, jak również europejskie instytucje zajmujące się wyższym wykształceniem i szkoleniem otrzymały najbardziej aktualne informacje dotyczące najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Te oraz inne wydarzenia zorganizowane w ramach projektu Futuresysbio promowały podejście oparte na biologii systemowej oraz ułatwiały komunikację między różnymi zainteresowanymi stronami. Projekt zakończył się również powodzeniem w zakresie wprowadzenia zagadnienia biologii systemowej do programu politycznego, co najmniej na poziomie regionalnym. Zakłada się, że aspekty te wywrą w przyszłości wpływ na interakcje między badaniami, przemysłem i decydentami, z korzyścią dla sektora ochrony zdrowia w UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania