Skip to main content

Flexible relay wireless OFDM-based networks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Następna generacja szerokiego pasma przenoszenia, dostępna wszędzie dla każdego

Uzyskiwanie dostępu do taniego, niezawodnego, szerokiego pasma przenoszenia i dobrego odbioru w urządzeniach przenośnych, pozostaje nadal problemem. Utrudnienia terenowe stanowią zwłaszcza barierę dla skutecznej telekomunikacji, jaką chciałaby mieć większość użytkowników na obszarach miejskich.

Gospodarka cyfrowa

Operatorzy systemów telekomunikacji nie widzą często biznesowej motywacji do zakładania konwencjonalnych sieci w rejonach gdzie mieszka niewiele osób, oraz na terenach, które wymagają wyższych kosztów infrastruktury i utrzymania. Osoby, które bywają lub mieszkają na obszarach pustynnych lub w rejonach górskich, nie mogą w pełni wykorzystywać zalet, jakie ma do zaoferowania niekosztowna i niezawodna telekomunikacja. Konieczne jest więc wprowadzenie nowej koncepcji i metody stworzenia szerokiego pasma przenoszenia, w oparciu o elastyczne przekaźniki w ortogonalnych sieciach współdzielenia pasma z podziałem w częstotliwości (OFDM). W finansowanym przez UE projekcie pod nazwą "Elastyczne sieci przekaźników bezprzewodowych w oparciu o ODFM" (Fireworks), zajęto się takim wyzwaniem. W projekcie Fireworks zamierzano zweryfikować prototyp dostępu do szerokiego pasma przenoszenia następnej generacji (BWA). Dzięki zastosowaniu nowatorskiej koncepcji, obejmującej siatkową architekturę sieci oraz elastyczne, oparte o przekaźniki rozprowadzanie i łączność kooperatywną, naukowcy zdołali poprawić system OFDM w zakresie techniki WMAN/WLAN. Aby osiągnąć ten cel, musieli zająć się dwoma zasadniczymi problemami. Po pierwsze, musieli zaprojektować zaawansowane techniki kooperatywnej transmisji oraz wielokrotnego otrzymywania danych (MTMR). W połączeniu z hybrydowym układem transmisji wieloantenowej, wyposażonym w wielokrotne wejścia i wielokrotne wyjścia (MIMO) oraz technikami formowania wiązki, zaawansowany system MTMR był zdolny do samoczynnego przystosowania się do dowolnych zmian częstotliwości radiowej i sieciowej, podczas jednoczesnego utrzymywania wydajności widma i prawidłowej pracy systemów. Po drugie, naukowcy musieli uelastycznić układy sterowania dostępem do nośników (MAC) do tego stopnia, by móc obsługiwać zarówno zdecentralizowane sieci bezprzewodowe, jak też układy sieci siatkowych. Układy MAC umożliwiają łączność wielu terminali lub węzłów sieci z wielopunktowymi łączami. System ad-hoc jest zdecentralizowaną siecią bezprzewodową, która nie jest uzależniona od uprzednio istniejącej infrastruktury. W projekcie Fireworks zdołano przezwyciężyć obydwa te wyzwania. Podczas badań, uczestnicy projektu opracowali także mechanizm, który redukuje zakłócenia i tworzy nowe algorytmy dla systemu przekaźników OFDM, oraz wyszli z nową koncepcją optymalnego umieszczenia stałych przekaźników. Otrzymane wyniki będą miały potencjalny wpływ nie tylko na redukcję ryzyka inwestycji, postrzeganego przez operatorów systemów telekomunikacyjnych, ale także obniży wszystkie związane z tym koszty dotyczące infrastruktury. To właśnie, oraz zdecentralizowana natura sieci siatkowej zmniejsza prawdopodobieństwo awarii sieci. Ostatecznie jednak, nowatorskie badania prowadzone w projekcie Fireworks, zapewnią ludziom najważniejsze korzyści – bez względu na to, gdzie pracują, gdzie składają wizyty, lub niezależnie od miejsca zamieszkania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania