Skip to main content

Components for Ocean Renewable Energy Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Generowanie fal do produkcji energii odnawialnej

Konwertory energii fal są we wczesnej fazie rozwoju. Europejski projekt pobudził rozwój energii fal do realnego gospodarczo poziomu, dzięki opracowaniu instalacji pływających przeznaczonych na głębsze wody, dalej od brzegu niż to miało miejsce w przypadku umocowanych, przybrzeżnych poprzedników.

Energia

Całkowita wartość energii fal dla całej linii brzegowej Europy szacowana jest na około 1000 terawatogodzin (TWh) rocznie. Aby energia oceanów mogła odegrać znaczącą rolę w osiąganiu celów UE dotyczących energii odnawialnej, bariery, takie jak koszty i poziom niezawodności konwerterów energii fal, muszą być usunięte lub zredukowane. Trzynastu partnerów projektu 'Components for ocean renewable energy systems' (CORES) opracowało technologie odbioru mocy, sterowania, cumowania, kolumn rynnowych, pozyskiwania danych I oprzyrządowania dla pływających instalacji wykorzystujących ruch fal morskich. Komponenty te były testowane przez trzy miesiące w oscylującej kolumnie wodnej umieszczonej na pływającej platformie testowej na morzu, w lokalizacji testowej w Zatoce Galway w Irlandii (Galway Bay Intermediate Wave Energy Test Site). U podstaw celów projektu CORES leżało opracowanie zestawu narzędzi modelujących typu wave-to-wire, które umożliwiły projektantom oszacowanie, jak zmiany wprowadzone w komponentach instalacji wpłynęły na jej wydajność I efektywność kosztową. Na zestaw narzędzi składa się wachlarz odpowiednich modeli numerycznych, zweryfikowanych w próbach laboratoryjnych, po czym sprawdzonych na morzu. Do głównych osiągnięć projektu CORES należy zaliczyć opracowanie zweryfikowanej metodologii projektowania turbin oraz usprawniony projekt turbiny powietrznej dla oscylujących kolumn wodnych. Turbiny powietrzne są kluczowym elementem łańcucha konwersji energii, są bowiem głównym konwerterem energii pneumatycznej w mechaniczną. Naukowcy programu CORES pracowali również nad solidnym systemem elektrycznym, skupiając się w głównej mierze na systemie odbioru mocy. Naukowcom programu CORES udało się też opracować nowe ulepszone metody projektowania systemów cumowania, co polepszyło wydajność instalacji I zmniejszyło koszty projektu. W bazach danych mieszczą się pełne zestawy danych z trwających trzy miesiące prób na morzu, w czasie których znajdujący się na pokładzie oceanicznej boi energetycznej system CORES został kilkukrotnie poddany działaniu burz. Do zmierzonych parametrów zaliczyć można obciążenie cum, ruchy kadłuba, parametry pogody, użyte parametry bezpieczeństwa oraz aktywne błędy. Rozpowszechnianie informacji na poziomie lokalnym zostało zapewnione dzięki stronom internetowym partnerów, prasie ogólnokrajowej I organizacjom krajowym. Na szczeblu międzynarodowym zaś konferencja EWTEC 2011 (European Wave and Tidal Energy Conference) przyciągnęła 600 delegatów reprezentujących przemysł, środowisko akademickie I rząd. Wyniki projektu CORES powinny przyspieszyć ścieżkę rozwoju ku instalacjom w pełni komercyjnym. Szacuje się, że stanie się to w ramach czasowych określonych w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej I bezpiecznej energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania