European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Britons and their Pasts

Article Category

Article available in the following languages:

Jak rodziny przekazują świadomość historyczną?

Naukowcy poddali analizie sposoby przekazywania historii rodzinnej z pokolenia na pokolenie oraz wpływ tej wiedzy na poczucie tożsamości jednostki.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt o nazwie "Brytyjczycy i ich przeszłość" ('Britons and their past' - BATP) objaśnia, w jaki sposób jednostki nawiązują więź z przeszłością poprzez historię ich rodzin. Według naukowców z Australii i Stanów Zjednoczonych, przekazywanie historii w rodzinie cieszy się największym zaufaniem. W celu skontaktowania się z potencjalnymi respondentami, partnerzy uczestniczący w projekcie oparli się na losowej próbce z listy wyborców z dwóch okręgów wyborczych w południowo-zachodniej Anglii. Wyborcy zostali wybrani pod kątem zróżnicowanych profili socjoekonomicznych. Jeden okręg wyborczy był głównie wiejski, zaś drugi znajdował się w strefie robotniczej dużego miasta. Naukowcy uczestniczący w projekcie BATP wybrali dwanaście rodzin, składających się z od dwóch do czterech pokoleń, z którymi następnie przeprowadzili wywiad. Pytania dotyczyły różnych sposobów przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie. Pytania dotyczyły konkretnych przedmiotów, takich jak meble, książki i dokumenty, lub kluczowych obiektów, takich jak dawne rezydencje lub miejsca pochówku. Innym sposobem przekazywania historii rodziny jest tradycja przekazu ustnego. Historie dotyczące przeszłości w znacznym stopniu różniły się pomiędzy rodzinami, ale przekaz ustny był częściej używany do przekazywania historii rodziny niż przedmioty materialne. Powyższe było prawdziwe z wyjątkiem sytuacji, gdy na skutek przedwczesnego zgonu któregoś z członków rodziny powstawała luka w zbiorowej pamięci rodzinnej. Historie były zwykle optymistyczne i podkreślały aspekty pozytywne, takie jak wartościowe cechy charakteru lub ważne życiowe doświadczenia. Negatywne historie dotyczące przeszłych doświadczeń służyły jako ostrzeżenia lub wskazówki odnośnie zachowania. Badacze odkryli, że dziedzictwo niematerialne w obrębie rodziny, takie jak jego historia mówiona, jest ważniejsze niż dotychczas sądzono, oraz że rodzina działa jak soczewka, przez którą jednostka łączy swoje osobiste doświadczenia ze strukturami i wydarzeniami z przeszłości. W ramach inicjatywy BATP odkryto również rolę przekazu ustnego w kształtowaniu świadomości historycznej jednostek oraz sposób, w jaki jednostki łączą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Prace w ramach projektu BATP były projektem pilotażowym, przed zakrojonym na szerszą skalę badaniem nad historią niepisaną i świadomością narodową. Odkrycia poczynione w ramach projektu BATP mogą być wykorzystane w celu pomocy ludziom w większym niż dotychczas stopniu zaangażować się we własną historię, a co za tym idzie rozwijać poczucie tożsamości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania