European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Nanomedicine ethical, regulatory, social and economic environment

Article Category

Article available in the following languages:

Czy nanomedycyna nam służy?

Rozmowy z pacjentami i zainteresowanymi stronami przygotowały grunt dla solidnej dwukierunkowej komunikacji na temat korzyści i zagrożeń, jakie niesie nanomedycyna.

Zdrowie icon Zdrowie

Nanomedycyna jest fascynującą dziedziną, która daje nadzieję na opracowanie terapii opartych na nanotechnologii. Zajmuje się bardzo drobnymi cząstkami wykorzystywanymi w materiałach medycznych, leczeniu farmakologicznym oraz bioczujnikach, a także w nanotechnologii molekularnej. Niemniej jednak ta technologia niesie ze sobą pewne niewiadome i zagrożenia. Właśnie dlatego potrzebne jest bezpieczne, odpowiedzialne podejście do rozwoju badań nanomedycznych w Europie. Aby zająć się tym zadaniem, powołano projekt "Nanomed Round Table". Zgromadził on zainteresowanych tą dziedziną ekspertów z całej Europy, którzy zgłębią różne zagadnienia nanomedycyny. Dyskusje pokazały, że pacjenci są otwarci na nanomedycynę i chcą ją lepiej poznać, czerpiąc wiedzę z wiarygodnych źródeł. Komisja Europejska, władze państwowe oraz organizacje handlowe i badawcze – każda ze stron ma do odegrania swoją rolę w prowadzeniu rozmów z pacjentami. Przy okrągłym stole omówiono także aspekty etyczne i społeczne nanomedycyny i jej zastosowań, wskazując na potrzebę informowania o nich wszystkich zainteresowanych. Zainteresowanymi tymi są między innymi badacze w zakresie nanomedycyny, lekarze, pacjenci i decydenci polityczni. Ustalono, że potrzebne są wiarygodne dane do prognozowania ekonomicznego wpływu nanomedycyny na koszty i korzyści w opiece zdrowotnej, a także na rozwój rynku. Wkrótce umożliwią one Europejskiej Agencji Leków podejmowanie strategicznych decyzji. Z kolei władze państwowe będą mogły efektywniej gospodarować finansami. Dodatkowo stwierdzono, że niezbędny jest proaktywny system prawny na rzecz lepszej koordynacji i harmonizacji procedur prawnych. Będzie to wymagać rozmów z użytkownikami i zainteresowanymi na początkowych etapach prac badawczo-rozwojowych, a także wyjaśniania ekonomicznych konsekwencji regulacji prawnych. Projekt wskazał, kto najlepiej nadaje się do tej roli. Prace przy okrągłym stole zaowocowały też listą 45 różnych typów produktów opartych na nanomedycynie już obecnych na rynku. Zalecenia co do polityki, jakie wynikły z tych prac, można uznać za ważną, dostarczoną w samą porę odpowiedź na potrzebę autentycznego zaangażowania wszystkich kluczowych zainteresowanych stron (publicznych i prywatnych) w dziedzinie nanomedycyny. Skoro nanomedycyna stała się faktem, wyniki tego projektu przygotują grunt pod zoptymalizowane, kolektywne podejmowanie decyzji na poziomie europejskim.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania