European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Recovered Paper Sorting with Innovative Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne technologie zwiększające jakość i ilość odzyskiwanego papieru

W ramach unijnej inicjatywy opracowano przełomową technologię automatycznego sortowania wspomagającą odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie papieru.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu SORT IT (Recovered paper sorting with innovative technologies) stworzyli nowatorskie czujniki i techniki pomiaru umożliwiające wydajniejsze sortowanie makulatury. Celem oszacowania wpływu nowych technologii sortowania zespół SORT IT przeprowadził analizę cyklu życia papieru, skupiając się głównie na aspektach środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Dzięki poprawie jakości dwóch gatunków papieru makulaturowego zoptymalizowano cykl życia papieru opakowaniowego oraz gazetowego pod kątem równowagi środowiskowo-gospodarczej. Mniejsze zużycie odzyskiwanego papieru, surowców i energii oraz bardziej sprawne działania logistyczne wynikające z mniejszego stopnia zanieczyszczenia sortowanego papieru pozwoliły uzyskać znaczne oszczędności. Wyniki badań dowodzą, że z punktu widzenia całego cyklu życia ręczne i automatyczne sortownie papieru niemal nie oddziałują na środowisko naturalne. Głównym czynnikiem wpływającym na środowisko jest zużycie energii. Spalanie pozostałych po sortowaniu odpadów z jednoczesnym odzyskiem energii jest bardziej ekologiczne niż składowanie bądź zwykłe spalanie makulatury. Przejście na systemy automatycznego sortowania zwiększające uzysk masy papierniczej, zmniejszające ilość odrzutów oraz poprawiające płynność pracy maszyn sprawi, że zakłady produkujące masę papierniczą i papier będą bardziej ekologiczne. Partnerzy projektu przeanalizowali ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju pod kątem kosztów operacyjnych. Okazało się, że dzięki niższemu zużyciu makulatury oraz mniejszym kosztom pracy i transportu sortownie automatyczne przynoszą znaczne zyski. Zauważono również skutki społeczne zwiększenia wydajności pracy oraz wyższej jakości makulatury upuszczającej sortownię, w tym m.in. poprawę warunków pracy, bezpieczeństwa, struktury zatrudnienia i wykształcenia. Badacze zintegrowali i przetestowali opracowane automaty sortujące w przemysłowej sortowni makulatury, zwiększając jej moc przerobową do 2000 ton miesięcznie, co wyraźnie dowodzi efektywności przyjętej koncepcji. Dzięki technologii SORT IT przemysł celulozowo-papierniczy pozostanie konkurencyjny na rynku międzynarodowym. Dzień, w którym ta branża zrezygnuje z sortowania ręcznego na rzecz automatów sortujących, nie jest aż tak odległy.

Słowa kluczowe

Makulatura, SORT IT, sortowanie papieru, odzyskiwanie papieru

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania