CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

INtegrated European Signalling System

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowana sygnalizacja usprawnia transport kolejowy w UE

Opracowywane raporty, najlepsze praktyki i wytyczne pozwolą ujednolicić systemy sygnalizacji kolejowej i jej blokowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz sprawności.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność

W ciągu ostatnich dwóch dekad organizacje kolejowe w UE intensywnie pracowały nad ujednoliceniem sygnalizacji kolejowej zgodnie z Europejskim Systemem Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), aby promować interoperacyjność międzynarodową. Kluczowi przedstawiciele kolei wspólnie pracowali nad specyfikacją nowych systemów blokad sygnalizacji i zmniejszaniem kosztu systemów sygnalizacyjnych w całym cyklu ich eksploatacji. W ramach finansowanego przez UE projektu INESS (Integrated European signalling system) podjęto wyzwanie zoptymalizowania ruchu kolejowego, zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczniejszego wdrażania systemu ERTMS. Rozwijając wyniki wcześniejszego projektu EuroInterLocking, zespół projektowy zidentyfikował łańcuch wartości systemów blokad sygnalizacji i zdefiniował nowy model danych, uwzględniając niezbędne adaptacje i zakres zastosowań. Przygotowano raporty na temat modelu kosztu systemów blokad sygnalizacyjnych w całym cyklu eksploatacji, czynników kosztowych dla konkretnych rynków oraz potencjału oszczędności kosztowych w cyklu eksploatacji. Zespół zidentyfikował niezbędne wymagania i interfejsy w celu opracowania strategii weryfikacji i sprawdzenia poprawności dla nowej generacji systemów blokowania. Następnie przeanalizowano ograniczenia wynikające ze względów bezpieczeństwa dotyczące interfejsów i zaproponowano jedną z kilku możliwych struktur ujednoliconych, wskazując realistyczne strategie migracji na nowy system. Doprowadziło to do stworzenia kompleksowych specyfikacji i zestawu narzędzi, które można łatwo wykorzystać do wdrożenia nowego prototypu blokad INESS. Jednym z istotniejszych osiągnięć projektu było zdefiniowanie metod implementacji systemu. Nową strategię oparto na przekazywaniu odpowiednich danych stronom zainteresowanym z sektora kolejowego w celu skonfigurowania opracowanej przez projekt INESS specjalnej aplikacji obsługi blokad sygnalizacji w ramach modelu nazwanego Europejskim Ujednoliconym Opisem Infrastruktury Kolejowej (EUDRI). Naukowcy z INESS opublikowali ponadto podręcznik najlepszych praktyk testowania systemu blokowania oraz stworzyli dostępne na zasadach open source oprogramowanie pomocnicze pozwalające zarządzać sygnalizacją w sposób oszczędzający czas i pieniądze, a zarazem zwiększający bezpieczeństwo. Wszystkie te cenne inicjatywy i prace opisano w około 100 materiałach dostępnych w witrynie internetowej projektu. Jednocześnie Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) opracował końcowy raport techniczny dotyczący wyników projektu i udostępnił go publicznie, torując tym samym drogę dla harmonizacji systemów sygnalizacji i blokad sygnalizacji. Pomoże to w połączeniu krajowych systemów kolei w jeden sprawny system ogólnoeuropejski, co powinno przynieść korzyści dla transportu kolejowego, podróżowania, turystyki, handlu i przemysłu, stwarzając przy tym bezpieczniejsze i bardziej komfortowe warunki.

Słowa kluczowe

Sygnalizacja kolejowa, systemy blokowania, zarządzanie ruchem kolejowym, INESS, bezpieczeństwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania