Skip to main content
European Commission logo print header

Self-nanostructuring Polymer Solar Cells

Article Category

Article available in the following languages:

Nanostruktury budują ogniwa słoneczne

W ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Samo-nanostrukturyzujące się, polimerowe ogniwa słoneczne” ('Self-nanostructuring polymer solar cells' - Solarpat) opracowywana jest nowa odmiana ogniw słonecznych, w których stosowane są technologie samoczynnego montażu i rozpraszania światła. Naukowcy zainteresowani są również rolą nano-struktur w absorpcji światła słonecznego.

Energia icon Energia

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie organicznymi i polimerowymi ogniwami słonecznymi ze strony środowiskowej, komercyjnej i naukowej. Powyższe zainteresowanie wynika ze zwiększonego wykorzystania niedrogich, biodegradowalnych materiałów do wytwarzania energii elektrycznej ze światła słonecznego. Projekt Solarpat skupia się na najnowszych odkryciach, którymi są ulepszone za sprawą nano-struktur, cienkowarstwowe ogniwa słoneczne. Te rewolucyjne ogniwa słoneczne zawierają tworzące się samoczynnie, wzbudzane świetlnie nano-struktury, które gwarantują lepsze techniki budowy i działania. Partnerzy uczestniczący w projekcie pragnęli stworzyć materiał fluorescencyjny o wysokie jakości dzięki wykorzystaniu cząsteczek rodaminy, uzyskując w efekcie 20 krotne zwiększenie fluorescencji. Odkrycia wskazują, że organiczne ogniwa słoneczne zawierające aktywny fluorescencyjnie element posiadają znaczny potencjał w zakresie stosowania nano-struktur jako sposobu uniknięcia emisji spontanicznej. Prace przeprowadzone przez konsorcjum Solarpat pomogą stworzyć mocny fundament pod zrozumienie powstających samoczynnie kryształów w cienkowarstwowych tworzywach organicznych. Odkrycia poczynione w ramach projektu mogą również zostać wykorzystane do opracowania innych, słonecznych technologii cienkowarstwowych, a także pomóc w opracowywanie procesów nano-produkcji, pozwalając Europie pozostać w forpoczcie badań nad ogniwami słonecznymi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania